Handelns brottsutsatthet ökar: ”Kriminaliteten största hotet”

Brottsligheten som drabbar handeln fortsätter att öka. Svensk Handels Trygghetsbarometer visar att nästan varannan handlare utsatts för stölder, hot eller våld den senaste tiden. Ökande problem med kriminalitet är det enskilt största hindret för många företagare inom handeln.

Nästan 4 av 10 handlare utsattes för en stöld den senaste veckan och var fjärde handlare drabbades av hotfullt beteende från en besökare eller kund enbart den senaste månanden. Det är den näst högsta siffra som uppmäts sedan Trygghetsbarometern startade sina mätningar för tre år sedan.

Brottsligheten som drabbar handelns företag blir allt grövre och utvecklingen går dessvärre åt fel håll. 

– Brottsligheten som drabbar handelns företag blir allt grövre och utvecklingen går dessvärre åt fel håll. För många handlare är den växande kriminaliteten och ökade otryggheten det enskilt största hotet mot företagets framtid, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Svenskt Näringslivs mätning av det lokala företagsklimatet bekräftar bilden. Handeln sticker ut som den bransch där företagen upplever sig vara mest negativt påverkade av brott och otrygghet. Nästan hälften av handlarna vill att kommunen prioriterar brott och otrygghet i högre utsträckning.

– På vissa platser är situationen så pass allvarlig att butiker och annan nödvändig samhällsservice riskerar att försvinna. Priset för att driva sitt företag vidare blir helt enkelt för hög. Vi måste bryta den negativa utvecklingen innan det är för sent, säger Per Geijer.

Svensk Handels pressjour
Publicerad: 2021.07.02 Senast uppdaterad: 2021.07.02 Kategorier: Säkerhet, Säkerhet, Rapporter