Trygghetsbarometern 2022

Trygghetsbarometern Q3 2022

Stölderna inom handeln fortsätter att öka

Trygghetsbarometern från Svensk Handel visar att andelen butiker som drabbats utav brott ökade under det tredje kvartalet. Totalt uppger nästan varannan handlare att de blivit utsatta för brott under perioden. Nu krävs krafttag för att vända den dystra trenden.

Trygghetsbarometern Q2 2022

Mer än var fjärde handlare utsatt för brott senaste månaden

Svensk Handels Trygghetsbarometer för det andra kvartalet visar att brottsutsattheten bland svenska handlare etablerar sig på en hög nivå. Mer än var tredje handlare utsattes för stöld senaste veckan och drygt var femte har utsatts för hotfullt beteende under den senaste månaden.

Trygghetsbarometern Q1 2022

Brott mot handeln cementerar sig på en hög nivå

Brottsligheten fortsätter att slå hårt mot svenska handlare. Trygghetsbarometern för det första kvartalet 2022 visar att nästan hälften av butikerna utsatts för brott under den senaste tiden. Utvecklingen är oroväckande och påföljderna för att begå brott i butik måste bli kännbara.