Så anpassar du din verksamhet till den nya UTP-lagen – vägledning för dig som medlem

Så anpassar du din verksamhet till den nya UTP-lagen – vägledning för dig som medlem.

Den 10 juni röstades lagen om förbud mot otillbörliga affärsmetoder, också känd som UTP-lagen, igenom. För dig som är köpare av jordbruks- och livsmedelsprodukter har Svensk Handel nu tagit fram en vägledning som ska underlätta vid kontakt med leverantörer.

Du som är aktör inom jordbruks- och livsmedelskedjan och som köper jordbruks- och livsmedelsprodukter, exempelvis som grossist, dagligvaruhandlare eller kioskägare omfattas av den nya lagen som träder i kraft den 1 november 2021.

Svensk Handel har tillsammans med Svensk Handel Juridik tagit fram en vägledning i nära samarbete med representanter från medlemsföretag. Du som är medlem i Svensk Handel har tillgång till vägledningen kostnadsfritt.

Bland annat omfattar vägledningen information kring:

  • När UTP-lagen ska tillämpas
  • Vad innebär egentligen ”otillbörliga handelsmetoder”?
  • Information kring tillsynsmyndighetens verktyg och hur ett tillsynsärende kan gå till

Vägledningen är medlemsexklusiv, du behöver logga in för att kunna läsa den.

Stefan Kvarfordt
Publicerad: 2021.06.14 Senast uppdaterad: 2021.06.14