UTP-lagen

Så anpassar du din verksamhet till den nya UTP-lagen – vägledning för dig som medlem.

Redan den 1 november i år träder den nya UTP-lagen i kraft. För dig som är köpare av jordbruks- och livsmedelsprodukter har Svensk Handel tagit fram en vägledning som ska underlätta vid kontakt med leverantörer.

Den 10 juni röstades lagen om förbud mot otillbörliga affärsmetoder, den så kallade UTP-lagen, igenom. Du som är aktör inom jordbruks- och livsmedelskedjan och som köper jordbruks- och livsmedelsprodukter, exempelvis som grossist, dagligvaruhandlare eller kioskägare omfattas av den nya lagen som träder i kraft den 1 november.

Svensk Handel har tillsammans med Svensk Handel Juridik tagit fram en vägledning och en kort sammanfattning av lagen. Arbetet har skett i nära samarbete med representanter från medlemsföretag.

Bland annat omfattar vägledningen information kring:

  • När UTP-lagen ska tillämpas
  • Vad innebär egentligen ”otillbörliga handelsmetoder”?
  • Information kring tillsynsmyndighetens verktyg och hur ett tillsynsärende kan gå till

En kort sammanfattningen av lagstiftningen kan du ladda ned här

Stefan Kvarfordt
Publicerad: 2021.06.14 Senast uppdaterad: 2021.10.06