Nominera här - Årets hållbarhetsinitiativ 2022

Årets hållbarhetsinitiativ går till det detaljhandelsföretag som genom nya initiativ flyttat fram sin position och som inspirerar andra detaljhandelsföretag att arbeta mer med hållbarhetsfrågorna.

Kriterier

 • Dokumenterat aktivt arbete inom frågor som berör miljö, klimat, energi och sociala insatser
 • Företaget låter hållbarhet genomsyra hela sin verksamhet och värdekedja
 • Har varit verksamt i minst två år och presenterat minst en årsredovisning
 • Har visat positivt resultat
 • Har lämnat en hållbarhetsredovisning (gäller företag som omfattas av lagen om hållbarhetsredovisning)
 • Kan visa på nyttan av sitt hållbarhetsarbete, både på kort och på lång sikt
 • Kan ge exempel på hur företaget uppmuntrar sina kunder till hållbar konsumtion
 • Det är också önskvärt att företaget kan visa hur de använder digitala verktyg och/eller kunddata för att stärka hållbarhetsarbetet i produktions- och/eller konsumentled

Detta vill vi ha med din nominering

 • Företagets namn och kontaktuppgifter
 • Beskrivning av företagets insatser, vad som gjorts enligt ovan
 • Möjlig annan dokumentation som styrker din beskrivning
 • Motivering till varför just detta företag ska vinna priset

Jury

 • Magnus Nikkarinen (ordf), Svensk Handel
 • Eva Nyberg, Svensk Handel
 • Amelie Silfverstolpe, Axfoundation 

Nomineringsformulär

Nomineringstiden är 6 maj–3 juni.

Publicerad: 2022.04.06 Senast uppdaterad: 2022.05.05