Årets hållbarhetsinitiativ 2022

Årets hållbarhetsinitiativ går till det detaljhandelsföretag som genom nya initiativ flyttat fram sin position och som inspirerar andra detaljhandelsföretag att arbeta mer med hållbarhetsfrågorna.

Årets finalister

Cervera
PBX
Asket

Kriterier

 • Dokumenterat aktivt arbete inom frågor som berör miljö, klimat, energi och sociala insatser
 • Företaget låter hållbarhet genomsyra hela sin verksamhet och värdekedja
 • Har varit verksamt i minst två år och presenterat minst en årsredovisning
 • Har visat positivt resultat
 • Har lämnat en hållbarhetsredovisning (gäller företag som omfattas av lagen om hållbarhetsredovisning)
 • Kan visa på nyttan av sitt hållbarhetsarbete, både på kort och på lång sikt
 • Kan ge exempel på hur företaget uppmuntrar sina kunder till hållbar konsumtion
 • Det är också önskvärt att företaget kan visa hur de använder digitala verktyg och/eller kunddata för att stärka hållbarhetsarbetet i produktions- och/eller konsumentled

Jury

 • Magnus Nikkarinen (ordf), Svensk Handel
 • Eva Nyberg, Svensk Handel
 • Amelie Silfverstolpe, Axfoundation 
 • Naznoush Habashian, PostNord Sverige
Publicerad: 2022.04.06 Senast uppdaterad: 2022.08.29