Årets hållbarhetssatsning

Årets hållbarhetssatsning går till det detaljhandelsföretag som genom nya initiativ flyttat fram sin position och som inspirerar andra detaljhandelsföretag att arbeta mer med hållbarhetsfrågorna.

Kriterier

  • Dokumenterat aktivt arbete inom frågor som berör miljö, klimat, energi och sociala insatser
  • Företaget låter hållbarhet genomsyra hela sin verksamhet och värdekedja
  • Har varit verksamt i minst två år och presenterat minst en årsredovisning
  • Har visat positivt resultat
  • Har lämnat en hållbarhetsredovisning (gäller företag som omfattas av lagen om hållbarhetsredovisning)
  • Kan visa på nyttan av sitt hållbarhetsarbete, både på kort och på lång sikt
  • Kan ge exempel på hur företaget uppmuntrar sina kunder till hållbar konsumtion
  • Det är också önskvärt att företaget kan visa hur de använder digitala verktyg och/eller kunddata för att stärka hållbarhetsarbetet i produktions- och/eller konsumentled
Publicerad: 2022.04.06 Senast uppdaterad: 2022.10.26