Nominera här - Årets logistiklösning 2022

Årets logistiklösning tilldelas ett detaljhandelsföretag som visar en hög grad av kundnytta, innovationskraft, kreativitet och nytänkande och som nyttjar teknik i olika former i sin flödeskedja för att uppnå effektivitet och som påverkat verksamhetens konkurrenskraft och lönsamhet totalt sett.

Kriterier

 • Minst 50 MSEK i årlig omsättning
 • Har varit verksamt i minst tre år och presenterat minst en årsredovisning
 • Har visat positivt resultat
 • Arbetar långsiktigt med logistiken och har gjort en kraftfull satsning som skapar fördelar för kunden eller företaget
 • Visar på nytänkande
 • Har tagit initiativ till mer ekonomisk, miljömässigt och socialt hållbara leveranser
 • Påverkat konkurrenskraften positivt
 • Påverkat företagets lönsamhet positivt
 • Visar på nytänkande
 • Har tagit initiativ till mer ekonomisk, miljömässigt och socialt hållbara leveranser

Detta vill vi ha med din nominering

 • Företag och kontaktuppgifter
 • Motivering till varför just detta företag ska vinna priset
 • Beskrivning av företagets insatser, vad som gjorts enligt ovan
 • Om möjligt exempel, bilder eller annan dokumentation som styrker din beskrivning

Jury

 • Arne Andersson (ordf), Svensk Digital Handel
 • Eleonor Dahlberg, Svensk Digital Handel
 • Erik Sandberg, Linköpings universitet

Nomineringsformulär

Nomineringstiden är 6 maj–3 juni.

Publicerad: 2022.04.06 Senast uppdaterad: 2022.05.05