Säkerhetsleverantörer och förmåner

Som medlem i Svensk Handel erbjuds du bra och prisvärda säkerhetslösningar. 

Våra leverantörer har lång erfarenhet av att leverera olika säkerhetslösningar till handeln. De erbjudanden som presenteras har tagits fram i samråd med Svensk Handels experter och är exempel på vad de kan hjälpa er med. Nästan alltid behöver du skräddarsy en lösning för just din butiksmiljö. Självklart står det dig fritt att be leverantörerna om hjälp kring frågor utanför våra erbjudanden, liksom att använda dig av andra leverantörer.

När du hittar ett bra erbjudande är det viktigt att du är tydlig med vad du behöver och förväntar dig av leverantören. Var noga med att begära ordentliga avtal där du får full kontroll över "oförutsedda" kostnader, som till exempel service, montering och resor. En seriös leverantör redovisar alla priser öppet och tål en granskning. De avtal Svensk Handel har tecknat med leverantörerna är övergripande ramavtal, och därför kan det vara så att de lösningar du har behov av inte regleras i detalj. Var därför noga med att granska offerterna innan affär. Vid missnöje ska du först och främst kontakta leverantören för att hitta en lösning. Skulle du inte komma vidare där, vill vi att du kontaktar oss på Svensk Handel så att vi kan sätta oss in i ärendet.

Grundsäkerhet i 10 steg

1. Utse en säkerhetsansvarig.

2. Skaffa en bra butiksförsäkring.

3. Kontrollera så att ni uppfyller villkoren i försäkringen.

4. Se över risken för inbrott och stöld och förstärk skalskyddet där det behövs.

5. Utrusta butiken med ett inbrottslarm med rökdetektorer.

6. Säkerhetsutbilda personalen.

7. Ta fram säkerhetsrutiner för utsatta arbetsuppgifter, till exempel:

a. Öppning/stängning

b. Kassaarbete

c. Personalköp

d. Rån, hot och våld

8. Låt personalen läsa och signera rutinerna.

9. Skapa rutiner för att regelbundet kontrollera butiken avseende bland annat:

a. Rån

b. lnbrott

c. Stöld

d. Brand

e. Olyckor

1O. Låt säkerhet vara en prioriterad fråga. Prata säkerhet med personal och kollegor. Ring oss på Svensk Handel eller våra leverantörer och fråga om ni har funderingar.

Publicerad: 2015.04.17 Senast uppdaterad: 2015.04.17 Kategorier: Säkerhet, Medlemskap