Månadens fråga – min chef stjäl, vad ska jag göra?

Månadens fråga: Hej! Jag jobbar i en livsmedelsbutik och jag är ganska säker på att min chef stjäl. Jag har jobbat en del med intern brottslighet och vet att jag har rätt. Problemet är att det är min chef, som är ägaren till butiken. Vad ska jag göra?

Hej! Intern brottslighet är ett svårt område överlag och du har ytterligare en utmaning då det är din chef som är misstänkt. Hur kan du agera utan att själv råka illa ut? Vem kan du prata med? Vem kan du lita på?

Vi har nolltolerans som utgångspunkt för all typ av brottslighet och oavsett förövare. Om du idag innehar en roll med ansvar för den interna brottsligheten sätts du i en extra svår situation. Men ditt ansvar är detsamma. Om du har indicier på eller konkreta bevis för att din chef utfört brottsliga handlingar behöver du sammanställa dessa bevis och sedan fatta beslut om hur du ska gå vidare.

Om butiken tillhör en större kedja kan du ta kontakt med säkerhetsavdelningen och överlämna dina bevis till dem. De kommer sannolikt att initiera en internrevision, utan hänvisning till dig som anmälare. Denna leder förhoppningsvis till att man hittar nödvändig och ytterligare bevisning. Detta gäller även om din chef äger butiken.

Det blir mer komplext om butiken är helt fristående. Den här typen av brott tenderar att prioriteras ner av polisen och många av dessa ärenden läggs ner, utan någon som helst utredning. Risken är också större att du avslöjas som anmälare. Om du har säkra och övertygande bevis är chansen större att polisen genomför en utredning. Sannolikheten är dock stor att ett eventuellt straff blir ganska lindrigt och att handlaren kommer fortsätta driva sin butik efteråt. Du bör tyvärr väga in den möjligheten när du väljer väg.

Lyckligtvis finns det gott om organisationer där ärlighet är en grundläggande värdering och en viktig del av varumärket så ur ett långsiktigt perspektiv borde du överväga att söka dig till en annan arbetsplats. Även om du känner att du inte vill eller kan driva ärendet vidare själv kan du alltid kontakta oss på Säkerhetscenter. Vi får ofta frågor om intern brottslighet och ibland även indikationer på att handlare är oärliga. Svensk Handel ser allvarligt på alla former av intern brottslighet och agerar efter bästa förmåga för att stävja det oavsett var det uppträder.

Publicerad: 2020.01.16 Senast uppdaterad: 2020.01.16 1

Skriv en kommentar

Kommentarer (1)

Kommentar skapad 2020-01-20 11:32
20 jan 2020 kl 11:32

Så vitt jag vet är det fortfarande tillåtet att göra uttag av varor ur eget företag om jag betalar förmånsskatt för mitt uttag.(Lä nedan)
Uttagsbeskattning
I ML har det införts bestämmelser om uttag. Dessa bestämmelser reglerar beskattningen av bl.a. privat användning av varor och tjänster i en ekonomisk verksamhet, när varorna eller tjänsterna tillhandahålls utan ersättning.

Syfte och metodik
Syftet med uttagsbeskattningen är att en vara eller tjänst som en beskattningsbar person tar ut för privat konsumtion ska behandlas på samma sätt som när en konsument köper en vara eller tjänst av samma slag. Av samma anledning finns det bestämmelser om omvärdering av beskattningsunderlaget i det fall priset till exempelvis familj eller anställda avviker från vad som kan anses som marknadsmässigt.

Kommentar skapad 2020-01-23 11:33 Svensk Handel
23 jan 2020 kl 11:33

Hej!
Tack för bra inspel. Självfallet kan det finnas många anledningar till varför ett beteende som vid första anblick verkar oärligt är helt legitimt. Det är viktigt att inte misstro sina chefer (eller medarbetare) i onödan utan istället noga överväga vilka naturliga förklaringar som kan finnas. Med det sagt får vi inte heller missa tydliga tecken på när brott sker rakt framför våra ögon. Ibland är det ställt bortom allt rimligt tvivel att det är en brottslig handling man bevittnat och då ska man självfallet agera. Hur man agerar är en helt annan fråga som beror på mandat, risk, bevisläge m.m. Det är som sagt svåra frågor och Svensk Handel har en stor mängd experter som kan hjälpa er vid behov.
Mvh
Per Geijer, Säkerhetschef