Brottsutvecklingen januari

Svensk Handel Säkerhetscenter följer den officiella brottsstatistiken löpande för de brott som drabbar våra medlemmar. Det gäller då framförallt stöld, inbrott, rån och bedrägerier. Här kan du ta del av brottsutvecklingen i januari.

Statistiken gällande antalet anmälda inbrott och rån speglar utsattheten i stort då brotten oftast polisanmäls. Värre är det för bedrägeri- och stöldbrottsligheten då mörkertalet är otroligt stort. Vi kommer trots detta att följa anmälningsinflödet och kommentera siffrorna när så är aktuellt.

Gällande både inbrott och rån såg vi en nedgång gällande antalet drabbade under 2018. Inbrotten fortsätter att minska under januari månad medan antalet anmälda rån ökat markant, både i förhållande till samma period föregående år och jämfört med föregående månad. Under januari månad 2019 anmäldes det 78 rån i Sverige, det är en ökning med 37 procent om man jämför med månaden innan, i 20 procent av fallen användes skjutvapen. Tydligt är att storstadsregionerna är överrepresenterade, framförallt Region Stockholm och Region Syd, då närmare sex av tio rån sker där.

Inbrott

Rån

När det gäller stölder minskade antalet polisanmälningar något under 2018. Mörkertalet är dock väldigt stort då endast två procent väljer att anmäla brotten. I majoriteten av fallen anser de drabbade att det inte är lönt. Antalet polisanmälda stölder ökade under januari månad, men ligger på samma nivå som för januari 2018.

Slutligen kan vi konstatera att antalet anmälda bedrägeribrott ökande med 25 procent under 2018. Anmälningarna fortsatte att öka under januari månad och framförallt handlar det om kort och kreditbedrägerier. Idag sker närmare 90 procent av alla bedrägerier på nätet och i närmare 70 procent av fallen inleds brottet med ett identitetsintrång.

Bedrägeri

Stöld

Publicerad: 2019.02.19 Senast uppdaterad: 2019.02.19 1

Skriv en kommentar

Kommentarer (1)

Kommentar skapad 2019-02-25 15:38
25 feb 2019 kl 15:38

Hej Säkerhetscenter
Tack för intressanta siffror. Vore finemang om ni även visualiserade "klotter/skadegörelse", - är det möjlig utveckling?

PS...En helt annan tabell men väl så intressant med tanke på miljöpåverkan & "grönt avtryck" är -månadens returer, åtminstone jag som skuggar hållbarhet och klimatfrågorna är intresserad av vilka kedjor och hur E-handelns returer ökar eller minskar. Framför allt de kedjor som ägnar sig åt ompaketering i annat land...

Kommentar skapad 2019-02-27 13:07 Svensk Handel
27 feb 2019 kl 13:07

Hej och tack för din kommentar
Klotter och skadegörelse hade varit väldigt intressant. Vi har dessvärre svårt att få fram siffror på skadegörelse/klotter som drabbar våra medlemmar.
Angående returer så är även det ett bra förslag, vi ser efter om det är möjligt att få fram statistik på det området.