Kraftig ökning av rån under corona

Under coronapandemin har vi sett ganska stora svängningar i brottsstatistiken. Butiksstölderna och villainbrotten minskar och båtmotorstölder minskar kraftigt. Samtidigt ser vi ökningar av butiksinbrott, bluffakturor och butiksrån. Bluffakturorna har ökat med 100 procent under mars och april, butiksrånen med drygt 50 procent.

Ökningen av butiksrån är särskilt oroande då de ofta innebär fara och stort obehag för butikens anställda. Svensk Handel Säkerhetscenter arbetar just nu med att analysera alla butiksrån under 2020 och kommer sammanställa denna information så snart det är klart.

Målet är att identifiera orsakerna till ökningen och ge er möjlighet att förstärka ert säkerhetsarbete för att undvika att drabbas av butiksrån. Glöm inte att anmäla rån i appen om ni drabbas. Även om polisen är på plats och upprättar en polisanmälan så innebär en kompletterande anmälan i Säkerhetscenter att vi får tillgång till alla data och kan agera snabbare för att öka er säkerhet.

Publicerad: 2020.05.14 Senast uppdaterad: 2020.05.14

Skriv en kommentar