Månadens fråga: Vad är det för skillnad på stöld och rån?

Hej! Vi hade en stöld i butiken, men polisen menar att det var ett rån eftersom tjuven hotade vår personal. Vad är det som gäller egentligen?

Hej! Bra fråga och även bra att polisen rubricerade händelsen som rån. Det är väldigt vanligt att det missas och att ärendet bara registreras som en stöld. Det låter nämligen som att ni har drabbats av ett så kallat motvärnsrån. Den som sätter sig till motvärn är tjuven, som med hot eller våld hindrar personalen att ta tillbaka sina saker. Genom att använda hot eller våld när man tar saker gör man sig skyldig till rån.

Ett vanligt exempel på motvärnsrån är när personalen stoppar en tjuv utanför butiken och denne tar upp en kniv eller annat tillhygge/vapen och hotar personalen. Även verbala hot: ”Rör du mig så dödar jag dig!” innebär att stölden övergår i ett rån. Observera att syftet med våldet ska vara att få med sig de stulna varorna. En tjuv som släpper varorna och sedan använder våld för att kunna fly gör sig inte skyldig till rån, utan snarare misshandel eller liknande brottsrubricering.

Varför är detta viktigt? Det är för att straffet för rån är högre än för en vanlig stöld. Även om värdet på det stulna är mycket lågt ska domstolen se allvarligt på att våld används. Om vi är noga med att anmäla alla rån som rån och driver på så att polis och åklagare också tar detta på allvar, så kan vi lära våra kriminella att inte utsätta personalen för hot eller våld i samband med stöld. Hela 50 procent av alla motvärnsrån leder till fysisk skada på en eller flera anställda. Detta är en brottslighet som vi verkligen inte vill ha i våra butiker.

Publicerad: 2020.05.14 Senast uppdaterad: 2020.05.14

Skriv en kommentar