Företagare luras in i elavtal via telefonförsäljning

Klagomålen på bolaget Förvaltningsel Skandinavien AB väller in till Svensk Handels Varningslista. De senaste månaderna har flera hundra anmälningar kommit in från företagare som lurats in i vilseledande elavtal med löften om billigare el från bolaget. Nu vill vi på Svensk Handels Säkerhetscenter varna andra företag för bluffen.

Klagomålen har bestått i att säljaren är påstridig och otydlig, att denne använder sig av vilseledande marknadsföring, då säljaren påstår sig representera kundens nuvarande elhandelsföretag eller elnätsföretag, vilket inte stämmer. Utöver detta lämnas vilseledande och felaktiga påståenden om pris samt avtalstid och vad avtalet avser.

Högre pris än vad som utlovats

Drabbade företag har även reagerat på att fakturabeloppet är betydligt högre än vad som utlovats. Trots att det har givits löfte om att avtalet ska kunna avslutas när som helst, så visar det sig att uppsägningstiden är 36 månader.

Utöver detta har företag drabbats av deras negativa säljmetod, det vill säga att kunden har fått ett avtal från Förvaltningsel i Skandinavien AB mot sin vilja. Förvaltningsel i Skandinavien AB har även, mot kundens vilja, tecknat avtal åt kunden med ett annat elhandelsföretag med hjälp av fullmakt.

Det är dessutom svårt att komma fram till kundtjänst för att bestrida, det går inte att nå företaget via telefon och de svarar inte heller på e-post.

Hotar med att stänga av elen

I klagomålen som inkommit till Svensk Handel framkommer också att kunderna fått förskottsfakturor för el, samt fakturor där Förvaltningsel i Skandinavien kräver deposition och fakturaavgift. Det kommer dessutom snabbt ett meddelande med hot om att stänga av elen om företaget inte betalar.

Att Förvaltningsel väljer att rikta sig mot företagare kan bero på att du som företagare saknar ångerrätt, samt att det inte heller finns något krav på skriftlig bekräftelse vid avtal som ingås över telefon.

Kom ihåg att ångerrätten däremot gäller för dig med enskild firma som bedriver verksamheten i hemmet och där din elförbrukning är för ändamål som huvudsakligen faller utanför näringsverksamheten.

Rekommendationer från Svensk Handels säkerhetscenter

  • Stressa aldrig igenom ett samtal med en telefonförsäljare utan ta dig tid och ställ frågor. Lyssna extra noga när bindnings- och uppsägningstid anges. Skriv inte under eller godkänn ett avtal via sms som du inte läst igenom.
  • Kolla upp de uppgifter som säljaren presenterar innan du tackar ja till något. Du kan till exempel ringa din nuvarande elleverantör och fråga om det stämmer att det finns ett samarbete.
  • Begär att få ett skriftligt erbjudande istället och svara inte "ja" på säljarens frågor om du accepterar något. Om elhandelsföretaget eller kunden så önskar ska skriftligt avtal träffas om försäljningen, detta enligt branschens allmänna avtalsvillkor.
  • Räkna med att endast själva avtalstecknandet kommer att sparas i ljudfilen från säljsamtalet vid telefonförsäljning. Säljlöften som ges innan eller efter avtalstecknandet kommer inte att spelas in och sparas. Du måste därför själv säkerställa att säljlöften anges eller ingår i avtalsvillkoren när avtalet tecknas.
  • Har du förbundit dig till ett avtal du anser vara vilseledande eller bedrägligt, betala inte utan bestrid fakturan och skicka en kopia av bestridandet till varningslistan@svenskhandel.se.
  • I Svensk Handels app kan du läsa mer om hur du bestrider en faktura. Klicka på ”Checklistor” och därefter ”Bluffakturor”. Där kan du även anmäla om du blivit drabbad. 
Vägledning

Konsumenternas energimarknadsbyrå

Konsumenternas energimarknadsbyrå, som också har mottagit många klagomål mot företaget , har tagit fram en mycket bra vägledning för dig som har företag och som ingått elavtal efter vilseledande påståenden vid telefonförsäljning som är väl värd att läsa. 

Publicerad: 2020.08.31 Senast uppdaterad: 2020.08.31

Skriv en kommentar