Utsattheten för IT-relaterad brottslighet är stor bland handelsföretagen

Den IT-relaterade brottsligheten är ett växande problem, men hur ser utsattheten egentligen ut hos svenska företag? Hur många har drabbats av IT-relaterad brottslighet och vilken typ av brott handlar det vanligen om?

För att få svar på dessa frågor har Svensk Handel tillsammans med Svensk Digital Handel genomfört en enkätundersökning bland våra medlemsföretag.

Undersökningen presenteras som en rapport inom kort och visar bland annat att:

43 procent av handelsföretagen har utsatts för IT-relaterad brottslighet det senaste året.

39 procent är oroliga eller mycket oroliga för att drabbas av IT-relaterade brott.

Av de som drabbats har:

  • 60 procent mottagit ett falskt mejl, sms eller telefonsamtal
  • 50 procent fått en bluffaktura
  • 46 procent fått förfalskade mejl där avsändaren ser ut att vara en kollega eller chef
  • 23 procent utsatts för virus eller skadlig kod

Undersökningen visar även att

  • närmare hälften av respondenterna saknar kunskap om vilka åtgärder som bör vidtas för att minska risken för IT-brottslighet
  • 30 procent saknar rutiner för hur man hanterar avvikande mejl.

Rapporten kommer att redovisas i sin helhet i början på 2020. Den kommer även bifogas i nästkommande Säkerhetsnytt.

Nina Jelver
Publicerad: 2020.12.16 Senast uppdaterad: 2020.12.16

Skriv en kommentar