Brottsutvecklingen februari

Säkerhetscenter följer den officiella brottsstatistiken löpande för de brott som drabbar näringsliv och handel. Det gäller framförallt stöld, inbrott, rån och bedrägerier. Brottsutvecklingen för februari pekar nedåt för alla brottstyper bortsett från butiksstölder om man jämför med föregående månad.

Statistiken gällande antalet anmälda inbrott och rån speglar utsattheten i stort då brotten oftast anmäls till Polisen. Det bör dock tilläggas att motvärnsrån, det vill säga när någon stjäl något och agerar med hot eller våld mot den person som upptäcker brottet och försöker förhindra det, har en tendens att underrapporteras. Dessa händelser är viktiga att rapportera in, vi kan aldrig acceptera att våra anställda utsätts för hot eller våld på arbetsplatsen.

När det kommer till bedrägeri- och stöldbrottslighet är mörkertalet mycket stort då många anser att det inte är lönt att anmäla händelsen till polisen. Vi kommer trots detta att följa anmälningsinflödet och kommentera siffrorna när så är aktuellt.

Butiksinbrott

Antalet anmälda butiksinbrott minskade något under februari månad. Ser vi till de första två månaderna 2020 har brottsligheten dock ökat med närmare 25 procent jämfört med samma period i fjol.

Diagram: Antalet butiksinbrott minskade under februari månad.

Butiksrån

Det anmäldes 45 butiksrån till polisen under februari vilket är en markant nedgång jämfört med januari.Precis som föregående år ökade antalet butiksrån kraftigt under januari månad så nedgången under februari följer föregående års kurva Om vi jämför de första två månaderna 2020 med samma period i fjol har den anmälda brottsligheten minskat med omkring 5 procent.

Diagram: Antalet butiksrån minskade kraftigt jämfört med januaris höga siffror.

Butiksstöld

Antalet polisanmälda butiksstölder fortsatte att öka under februari månad. Jämför vi de första två månaderna 2020 med samma period i fjol ligger ökningen på drygt 12 procent. Mörkertalet när det gäller butiksstölder är dock fortsatt stort. 

Diagram: En ökning av anmälda butiksstölder under februari månad.

Bedrägeri

Slutligen kan vi informera om att antalet anmälda bedrägeribrott minskade kraftigt under februari månad. Jämfört med januari minskade antalet anmälningar med drygt 20 procent.Värt att notera är att det anmäldesovanligt många bedrägeribrott i januari om vi ser till hur anmälningsflödet såg ut under hösten 2019. Samma mönster, det vill säga en ökning av antalet anmälda brott under januari, kunde vi se förra året.

Publicerad: 2020.03.19 Senast uppdaterad: 2020.04.08

Skriv en kommentar