Coronas effekter på Säkerhetscenter

Ingen kan undvika att påverkas av läget kring corona. På Svensk Handel Säkerhetscenter ser vi en minskning i antalet inrapporterade fall av stöld i butik, men orsakerna till detta är för tidigt att uttala sig om.

Det kan vara så att brottsligheten sjunker något just i inledningen av en större kris, men det finns också risk för att kriminella börjar utnyttja situationen i en förlängning.

Vi ser redan nu en ökning av corona-relaterade bedrägerier och vi räknar med att den sortens brottslighet kommer att öka varefter situationen utvecklas. Det finns också risk för mer organiserade stölder och inbrott. Än så länge har vi inte sett några tecken på detta, men vi har kontinuerlig kontakt med polisen och våra medlemmar för att kunna agera omgående om situationen förvärras.

Publicerad: 2020.03.19 Senast uppdaterad: 2020.04.08

Skriv en kommentar