Falska 500-lappar cirkulerar i hela landet

I höstas informerade Svensk Handel om att allt fler handlare runtom i Sverige råkat ut för falska 500-lappar. Anmälningar som rör falska sedlar har sedan dess dubblerats och spridningen är stor, rapporter kommer från i stort sett hela landet.

I dagarna blev Säkerhetscenter kontaktade av en handlare i Norrköping. Handlaren i fråga hade precis upptäckt att hon mottagit en falsk 500-lapp. Till en början hade hon inte reagerat då kvaliteten och utseendet på sedeln inte skiljde sig från en äkta. Vid en närmare granskning upptäckte hon att sedeln saknade både säkerhetstråd och vattenstämpel.

Kvinnan är bara en i raden av handlare som den senaste tiden kontaktat Säkerhetscenter och anmält att de mottagit falska sedlar. Och precis som för handlaren i Norrköping har det uteslutande handlat om falska 500-lappar.

Rapporter från hela landet

Rapporter kommer från hela landet, men vi kan se viss koncentration i området kring Mälardalen samt längs E4an mellan Stockholm och Helsingborg och E20 mellan Stockholm och Göteborg.

Majoriteten av sedlarna uppges vara av sämre kvalitet och saknar vattenstämpel alternativt säkerhetstråd.

 

  

 

Gör så här om du råkar ut för falska sedlar

Säkerhetscenter rekommenderar:

  • Var noga med att kontrollera sedlar. När du kontrollerar en sedel bör du granska flera säkerhetsdetaljer i kombination. På www.riksbank.se kan du läsa mer om säkerhetsdetaljerna.
  • Om du upptäcker en falsk sedel, ta inte emot den. Informera lugnt innehavaren att sedeln i fråga är skadad/saknar en del detaljer/känns annorlunda och att du därför inte kan ta emot den. Fråga om kunden har en annan sedel eller kanske kan betala med kort?
  • Försök inte beslagta sedlarna eller ingripa mot innehavaren då detta är förenat med stor risk.
  • Om du kommit i kontakt med en falsk sedel: upptäckt och nekat köp eller tagit emot en sedel – polisanmäl! Säkerhetscenter rekommenderar att du polisanmäler direkt i appen.
Publicerad: 2020.03.15 Senast uppdaterad: 2020.04.08

Skriv en kommentar