Flest klagomål på Varningslistan under februari

De företag som drog på sig flest klagomål under februari var LEI BOX AB, International Fairs Directory samt Adsearch.

International Fairs Directory publicerades på Varningslistan i november 2018. Företaget skickar ut ett informationsbrev samt en uppdateringsblankett i samband med att man är/har deltagit på någon mässa. Mottagaren uppfattar detta som en gratis databas på www.inter-fairs.com men i själva verket kostar det 1.212 Euro.

Adsearch erbjuder företag sökoptimering på nätet. De publicerades på varningslistan i januari 2019 de klagomål vi fått in handlar framförallt om att företagare anser sig vilseledda då den tjänst som utlovats inte motsvarar det som fakturerats. 

LEI BOX AB skickade i början av februari ut ett stort antal fakturor till företag rörande registrering av LEI-kod.  Enligt fakturan ombeds adressaten "betala LEI årsavgiften och validera LEIBOX ansluten till LEI kod xx senast 2020-02-22 för regelefterlevnad och mottagande av digital post inom LEI nätverket och från myndigheter." Fakturorna skickades även till företag som inte berörs av tjänsten.

Har du drabbats? Så här hanterar du en bluffaktura >>

Publicerad: 2020.03.15 Senast uppdaterad: 2020.04.08

Skriv en kommentar