Säkerhetsveckan framflyttad till november

Corona medför också en del förändringar i vår planering och vi måste tyvärr meddela att Säkerhetsveckan flyttas fram, från vecka 17 till någon gång i november.

Under Säkerhetsveckan håller Svensk Handel ett antal seminarier och utbildningar, träffar politiker och myndighetsföreträdare och driver på för att öka anmälningsbenägenheten bland handelns företag. Vi hoppas att Sverige och handeln har återhämtat sig i höst och att vi kan anordna Säkerhetsveckan då i stället.

Publicerad: 2020.03.19 Senast uppdaterad: 2020.04.08

Skriv en kommentar