Brottsutvecklingen januari

Säkerhetscenter följer den officiella brottsstatistiken löpande för de brott som drabbar näringsliv och handel. Det gäller framförallt stöld, inbrott, rån och bedrägerier. Brottsutvecklingen för januari pekar uppåt för alla dessa brottstyper om man jämför med föregående månad.

Statistiken gällande antalet anmälda inbrott och rån speglar utsattheten i stort då brotten oftast anmäls till Polisen. Det bör dock tilläggas att motvärnsrån, det vill säga när någon stjäl något och agerar med hot eller våld mot den person som upptäcker brottet och försöker förhindra det, har en tendens att underrapporteras. Dessa händelser är viktiga att rapportera in, vi kan aldrig acceptera att våra anställda utsätts för hot eller våld på arbetsplatsen.

När det kommer till bedrägeri- och stöldbrottslighet är mörkertalet otroligt stort då många anser att det inte är lönt att anmäla händelsen till polisen. Vi kommer trots detta att följa anmälningsinflödet och kommentera siffrorna när så är aktuellt.

Butiksinbrott

Antalet anmälda butiksinbrott ökade under januari månad, med nästan 20 procent jämfört med december. Om vi jämför med januari 2019 så är ökningen ännu kraftigare, då ser vi en ökning på 33 procent.  

Diagram: Antalet butiksinbrott ökade under januari månad.

Butiksrån

Det anmäldes 77 butiksrån till polisen under januari. I 26 procent av fallen användes skjutvapen.
Antalet anmälda butiksrån ökade kraftigt under januari månad, med nästan 50 procent jämfört med december. Om vi jämför med januari 2019 så är det istället en knapp minskning med 1 procent. 

Diagram: Antalet butiksrån ökade kraftigt under januari månad jämfört med december.

Butiksstöld

Antalet polisanmälda butiksstölder ökade något under januari månad. Samtidigt märker vi på Säkerhetscenter av en kraftig ökning av anmälningar, något som tyder på att fler och fler väljer att anmäla via Säkerhetscenter. Mörkertalet när det gäller butiksstölder är dock fortsatt stort. 

Diagram: En ökning av anmälda butiksstölder under januari månad.

Bedrägeri

Slutligen kan vi informera om att antalet anmälda bedrägeribrott under januari ökade med 23 procent jämfört med föregående månad. Om vi jämför med januari 2019 så har det däremot minskat med 7 procent. Mörkertalet när det gäller bedrägeribrott är fortsatt stort.   

Diagram: Anmälda bedrägeribrott ökar jämfört med föregående månad.

Publicerad: 2020.02.17 Senast uppdaterad: 2020.04.08

Skriv en kommentar