Nytt på Varningslistan

Under januari publicerade vi sju nya företag på Varningslistan: Svensk Avtalsagentur AB, Norton Rose Fulbright (kapat namn), NSS, dp Direct Publisher, Svenska Inkassogruppen (kapat namn), Global Corporate Service och Affärsfakta.

Svensk Avtalsagentur AB

Svensk Avtalsagentur AB ringer upp företag och erbjuder rådgivning rörande abonnemangstjänster, företrädelsevis telefoni och bredbandstjänster. De hänvisar till tidigare avtal som de nu vill hjälpa till att makulera och lösa ut. Efter samtalet får det drabbade företaget en faktura rörande konsultarvode på hundratusentals kronor. 

Norton Rose Fulbright

Representanter från Norton Rose Fulbright (kapat namn) utger sig för att vara en högt uppsatt chef inom ditt företag. De tar kontakt med en person på ekonomiavdelningen via mejl och försöker förmå denne att göra brådskade utbetalningar till utlandet. Bedragaren tar sedan på nytt kontakt med personen på Ekonomiavdelningen via mejl, men utger sig då för att vara från den internationella advokatbyrån Norton Rose Fulbright. De bifogar fakturan som ser ut att komma från dem, men så är givetvis inte fallet. Norton Rose Fulbright är däremot ett riktigt företag som har fått sitt namn kapat av bedragarna.

Bedragaren har i de fall vi har följt upp tagit kontakt via domänen @nortonrosefuibright.net. Notera att man medvetet stavat fel på företagets riktiga domännamn (nortonrosefulbright.net).
Tillvägagångssättet är misstänkt likt bluffakturorna från det kapade företaget Baker McKenzie som också finns på varningslistan.

NSS

NSS erbjuder identitetsbevakning på nätet. De klagomål som Svensk Handel mottagit handlar om att företaget stressar mottagaren till att teckna tjänsten genom att hävda att personen i fråga blivit ID-kapad. Ofta inleds kontakten med ett sms som bekräftar en beställning av en vara alternativt biluthyrning. Vid kontakt för att dementera beställningen ombeds man att teckna bevakningstjänsten i fråga. Det finns även fall där fakturor skickats utan att avtal accepterats. 

dp Direct Publisher

dp Direct Publisher skickar ut ett informationsbrev och uppdateringsblankett i samband med att man är på ellerhar deltagit på någon mässa. Mottagaren uppfattar det hela som en gratis registrering i en databas på info@fairs-business.com men i själva verket kostar det 1177 Euro.

Svenska Inkassogruppen

Bedragarna bakom det kapade företagsnamnet Svenska Inkassogruppen skickar ut falska fakturor Kraven skickas ut via e-post och gäller slutfaktura. Fakturan är helt och hållet fabricerad men flertalet uppgifter såsom organisationsnummer och adress är kapade och går till det verkliga företaget Svenska Inkassogruppen AB.

Global Corporate Service

Global Corporate Service (före detta Panlegis) tar kontakt med blivande företagare som söker info om hur man startar ett företag. Kunden har ofta sett en annons från företaget och beställt en informationsbroschyr via ett formulär på hemsidan.

Dagen efter ringer en säljare från det Maltabaserade bolaget upp, via ett svenskt telefonnummer, för att hjälpa till med uppstarten av det nya företaget. Säljaren låter ofta proffsig och förtroendeingivande och menar på att en svensk utlandsregistrerad filial (SUV) vore det bästa alternativet för kunden i fråga. Säljaren hävdar att en SUV ger samma rättigheter som ett aktiebolag – skattefördelar, ansvarsbegränsning och ökade sociala rättigheter – men kostar som en enskild firma. Och du slipper aktiekapitalet. Detta stämmer INTE!

Flertalet drabbade har även blivit ombedda att lämna ut sitt kortnummer, mot löftet att inga pengar kommer att dras förrän vid registreringsprocessen inklusive bekräftelse på avtal är skickat. Detta stämmer inte heller, bedragarna drar pengar från kontot samma dag, i vissa fall hundra tusentals kronor.

Affärsfakta

Affärsfakta ringer upp företag och hänvisar till tidigare avtal för att sedan leda dig till att avsluta tjänsten. Detta trots att ett avtal aldrig funnits. Avslutet används istället som en order. 

Publicerad: 2020.02.17 Senast uppdaterad: 2020.04.08

Skriv en kommentar