FAQ: Rånutveckling i handeln under covid-19

Butiksrånen ökade under coronapandemins första två månader. För att utreda vad detta kan bero på har Svensk Handel Säkerhetscenter gått igenom samtliga polisanmälda butiksrån under 2019 och 2020. 

Resultaten kommer snart att publiceras på Svensk Handels hemsida. Redan nu kan vi svara på några enkla frågor kring vad vi har hittat.

Vad kan det finnas för orsaker till att rånen har ökat?

Dels har de vanliga kundflödena ändrats vilket gör att vissa branscher blivit mer attraktiva för rånare (lägre risk att upptäckas). Dels har andra typer av brott försvårats exempelvis genom att narkotikamarknaden förändrats och att landsgränser stängts. Det har fått vissa brott att minska påtagligt, men just butiksrånen verkar öka.

Vilka branscher har drabbats mest? Varför?

Livsmedelsbutiker är de som rapporterar flest rån, men ökningen är störst för bensinstationer. Förmodligen beror det på att bensinstationerna blev mer öde när biltrafiken minskade. För livsmedelsbutiker är det motvärnsrånen som ökar mest, det är stölder som övergår i rån när tjuven använder våld mot personalen. Kanske har pandemin gjort att nya aktörer börjat stjäla i butik, aktörer som är mer våldsbenägna?

Vilka typer av rån är vanligast?

Det vanligaste rånet är kassarån följt av motvärnsrån. Rån mot varor, motvärnsrån och kassarån ökar alla under perioden mars-april 2020.

Vilka vapen används?

Vi ser alla möjliga vapen i rapporteringen. Yxa, machete, hammare och kätting. Den beväpning som ökar mest är pistol. Den vanligaste beväpningen är kniv. I många av rånen använder rånaren verbala hot. Vid motvärnsrånen är det vanligt med knuffar, slag och sparkar.

Vad kan man göra/vad ska man göra om man blir hotad/utsatt för rån?

Det viktigaste är att minska risken för att bli skadad. Gör som rånaren säger. Lämna över de pengar eller varor som rånaren vill ha. När ni ingriper mot tjuvar, ta det försiktigt och tänk på att risken att skadas är hög. Hälften av motvärnsrånen resulterade i fysiska skador på personalen.

Hur kan man förebygga rån i sin butik/lokal?

Se till att begränsa kontantmängden och skylta tydligt med det. För att undvika motvärnsrån är det viktigt att agera tidigt när ni upptäcker stöldförsök. Försök förmå tjuven att lämna varorna i butiken och gå därifrån. Om ni ska ingripa så försök få väktare att hantera själva konfrontationen. Om tjuven blir våldsam, backa undan och ge rånaren möjlighet att fly. Inga varor är värda risken som ett våldsamt ingripande innebär.

Vad gör Svensk Handel i dessa frågor?

Vi på säkerhetscenter finns för rådgivning och stöd i alla handelsrelaterade säkerhetsfrågor. Via appen Säkerhetscenter kan man anmäla säkerhetshändelser och få varningar om pågående brottslighet. Man kan även få många tips på hur butiken kan förbättra sin säkerhet.

Det vanligaste rånet är kassarån följt av motvärnsrån. Rån mot varor, motvärnsrån och kassarån ökar alla under perioden mars-april 2020. 

Publicerad: 2020.06.18 Senast uppdaterad: 2020.06.18

Skriv en kommentar