Även brottsligheten anpassar sig efter corona

I kampen mot att bekämpa den globala spridningen av covid-19 vidtas det idag olika åtgärder över hela världen för att stödja folkhälsan, skydda ekonomin och för att säkerställa allmän ordning och säkerhet.

Kriminella har snabbt utnyttjat möjligheterna att dra nytta av krisen genom att anpassa sina brottsupplägg, eller delta i nya kriminella aktiviteter och inom Europol har man listat ett antal faktorer som inverkar på brottsligheten:

 • Hög efterfrågan på vissa varor, skyddsutrustning och läkemedelsprodukter.
 • Minskad rörlighet och flöde av människor över, och till EU.
 • Alla som har möjlighet arbetar hemifrån och tvingas således förlita sig alltmer på digitala lösningar.
 • Begränsningar i det sociala och offentliga livet gör att vissa kriminella aktiviteter också måste förskjutas till hem- eller online-miljön.
 • Ökad ångest och rädsla kan skapa ökad risk för exploatering.
 • Minskat utbud av vissa olagliga varor i EU.

Sverige har inte haft samma nedstängning av samhället som många andra länder, men vi kan ändå se en trend när det gäller den kriminella aktiviteten. I samband med att allt färre människor rör sig ute och fler stannar hemma minskar en del brott medan andra ökar.

Cyberbrotten väntas öka

Antalet cyberattacker mot organisationer och individer är betydande och förväntas öka eftersom kriminella drar nytta av den oro som nu råder med anledning av coronaviruset. Det sprids falsk information om smittan och det har även skapats hemsidor rörande covid-19 som är infekterade med olika typer av malware (skadlig kod). Vissa hemsidor har skapats för att stjäla lösenord och inloggningsuppgifter medan andra syftar till att infektera datorer med skadlig kod.

Se upp för falska coronarelaterade hemsidor

En falsk hemsida som snabbt hann bli mycket populär var ”Corona-virus-map” som var en kopia av John Hopkins universitetets uppmärksammade CSSE:s karta. Denna hemsida stal besökares kreditkortsnummer, lösenord och annan information som sparats i webbläsaren.

Det har även poppat upp en hel del falska hemsidor som erbjuder handsprit och andra hygienartiklar som det råder stor efterfrågan på. En del sidor syftar till att stjäla kortuppgifter medan andra helt enkelt bara vill tjäna enkla pengar på företagare och privatpersoner som gör stora beställningar på varor som sedan inte levereras. Ofta förvinner hemsidan kort efter det att beställningar har gjorts, alternativt finns det inget sätt att komma i kontakt med företaget i fråga. Om det nu ens finns något företag bakom hemsidan.

Arbeta hemma-instruktioner sprider virus

Svensk Handels Säkerhetscenter har även fått in rapporter om bedragare som utnyttjar det faktum att många företag rekommenderar sina anställda att arbeta hemifrån.. Bland annat har skräddarsydda meddelanden sänts ut till medarbetare inom olika företag med uppdaterade ”arbeta hemma-instruktioner” som innehåller virus.

Även om innehållet verkar vara intressant är det viktigt att vara försiktig med vilka sidor och vilka meddelanden med bilagor som du öppnar, Granska alltid avsändaren och öppna inte bilagor från osäkra avsändare. När du ansluter till internet är det dessutom viktigt att du väljer en betrodd operatör, till exempel ditt bredband hemma eller över din mobiltelefon. Kom också ihåg att byta lösenord till din router. Dessa levereras med ett förinställt ofta svagt användarnamn och lösenord, vilket är mycket lätt för en angripare att komma över och testa.

Tänk på att:

 • Endast klicka på länkar som du vet är säkra.
 • Aldrig lämna ut koder eller lösenord.
 • Inte återanvända samma lösenord till flera tjänster – använd istället en lösenordshanterare.
 • Granska avsändare och innehåll extra noga innan du öppnar sidor och information om corona / covid-19.
 • Endast besöka sammanställningar om smittan och kartor som visar spridningen genom länkar från officiella hemsidor såsom WHO, ECDC och Folkhälsomyndigheten.
 • Vara skeptisk till mejl, hemsidor och personer som anger att de har spektakulär och ny information om smittan.
 • Uppdatera din dator och dina applikationer löpande
 • Alltid ha säkerhetskopior av ditt innehåll på en annan dator, ett externt minne eller sparat i molnet
 • Sist men inte minst, använda ditt sunda förnuft – låter något för bra för att vara sant så är det nog det också.

Tillfällig minskad brottsaktivitet

När det gäller stöld i butik visar både den officiella statistiken och inflödet av anmälningar till Säkerhetscenter att brottsligheten under den senaste tiden sjunkit. Detta stämmer väl överens med den bild bevakningsföretagen ger då även de vittnar om en minskad aktivitet hos de kriminella. Det är kanske inte så konstigt med tanke på att mindre människor rör sig ute och många affärer har förändrade öppettider eller håller stängt. Men som nämnts tidigare måste de yrkeskriminella ändå få in sina pengar så sannolikheten är stor att de helt enkelt anpassar sina brottsupplägg eller deltar i nya kriminella aktiviteter. Stölder från lager- och källarlokaler alternativt mer avancerade inbrott, framförallt i butiker som tillhandahåller varor som det råder hög efterfrågan på skulle kunna vara brottsupplägg som kan komma att öka framöver.

Sverige, såväl som flera andra EU-medlemsstater har även noterat en ökning av stölder och bedrägerier genom uppsökande verksamhet. Genom att utge sig för att företräda Folkhälsomyndigheten alternativt sjukvården och knacka på hemma hos folk för att dela ut informationsmaterial eller genomföra ett "coronatest" får gärningspersonerna tillgång till privata hem där de sedan stjäl alternativt lurar av människor deras pengar och ägodelar.

Publicerad: 2020.04.15 Senast uppdaterad: 2020.04.15

Skriv en kommentar