Flest klagomål på Varningslistan under mars

De företag som drog på sig flest klagomål under mars var International Fairs Directory, Webinfo.nu och Fairs & BUSINESS.

International Fairs Directory

International Fairs Directory publicerades på Varningslistan i november 2018. Företaget skickar ut ett informationsbrev samt en uppdateringsblankett i samband med att man är/har deltagit på någon mässa. Mottagaren uppfattar detta som en gratis databas på www.inter-fairs.com men i själva verket kostar det 1212 Euro per år.

Webinfo.nu

Webinfo.nu publicerades på Varningslistan i september 2019. De skickar ut fakturor avseende sökoptimering på Google trots att tjänsten aldrig beställts.

Fairs & Business

Fairs & BUSINESS publicerades på Varningslistan i april 2019. De skickar ut ett informationsbrev och uppdateringsblankett i samband med att man deltar eller har deltagit på någon mässa, man uppfattar detta som en gratis databas på info@fairs-business.com . I själva verket kostar det 1177 Euro per år.

Har du drabbats? Så här hanterar du en bluffaktura >>

Publicerad: 2020.04.15 Senast uppdaterad: 2020.04.15

Skriv en kommentar