Varningslistan: App med varningar för bedrägliga företag.

Flest klagomål på Varningslistan under september

De företag som drog på sig flest klagomål under september var Förvaltningsel, Webinfo.nu och International Fairs Directory.

Förvaltningsel publicerades på Varningslistan under juni 2020. Företaget ringer upp och erbjuder billigare el och samfakturering för att göra det lättare för kunden. Säljaren är väldigt påstridig under samtalet. När fakturan kommer är priset högre än vad man var överens om.

Det är svårt att komma fram till kundtjänst för att bestrida och väldigt snabbt kommer hot om att stänga av elen om man inte betalar.

Fler företagare har fått ett sms med en länk där man hänvisat kunden till att gå in och läsa mer om avtalet, men när kunden klickar på länken sker en signering och man har "skrivit under" ett elavtal med Förvaltningsel.

Förvaltningsel har 0 månaders bindningstid men 36 månaders uppsägningstid.

Webinfo.nu publicerades på Varningslistan under september 2019. De skickar ut fakturor avseende sökoptimering på Google trots att tjänsten aldrig beställts.

International Fairs Directory publicerades på Varningslistan under november 2018. Företaget skickar ut ett informationsbrev samt en uppdateringsblankett i samband med att man deltar/har deltagit på någon mässa.

Mottagaren uppfattar detta som en gratis databas på www.inter-fairs.com men i själva verket kostar det 1 212 Euro per år.

Publicerad: 2020.10.12 Senast uppdaterad: 2020.10.12

Skriv en kommentar