Frågetecken: För att illustrera månadens säkerhetsfråga.

Månadens fråga: Mitt bevakningsbolag använder kameror. Vad är mitt ansvar?

Mitt bevakningsbolag har meddelat att de ska börja bära kameror på sina kläder. Kamerorna ska kunna aktiveras vid ingripanden och materialet är bara tillgängligt för bevakningsbolaget centralt. Bolaget har också information på sin hemsida kring GDPR och de övervakades rättigheter. Behöver jag göra något som näringsidkare eller arbetsgivare?

Hej. Du som näringsidkare bestämmer inte över syftet med kamerorna och tar inte heller del av materialet som spelas in och lagras. Med andra ord beslutar du inte över ändamålet med personuppgiftsbehandlingen eller tar del av personuppgifter. Du kan därför inte anses vara personuppgiftsansvarig trots att du har upphandlat själva bevakningsuppdraget i dina butiker.

Biträdesroll

Du kan inte heller anses ha en biträdesroll då säkerhetsbolaget inte på något sätt ber dig utföra delar av personuppgiftsbehandlingen för att kunna uppnå ändamålet. Biträdesrollen aktualiseras alltså inte i samband med att du anlitar ett företag.

Säkerhetscenters bedömning är därför att du inte bär ansvar enligt GDPR för den personuppgiftsbehandling som sker när bevakningsbolaget bär och använder kameror

Information till anställda

I någon mån kan anställda komma att hamna på film och därför bör fack och anställda informeras om att bevakningsbolaget använder sig av kamerahantering. Då är det lämpligt att även ange förutsättningarna för trygghetskameran i enlighet med det informationsblad som bevakningsbolaget bifogat. Ni får då även informera om att det är bevakningsbolaget som är personuppgiftsansvarig och att det är till dem man måste vända sig för information om behandling av personuppgifter med mera.

Det förefaller lämpligt att ta upp med Skyddskommitté eller liknande att bevakningsbolaget har tillgång till och använder sig av denna typ av utrustning för sin uppgiftsinhämtning.

Publicerad: 2020.10.12 Senast uppdaterad: 2020.10.12

Skriv en kommentar