September

Månadens fråga: Hur har corona påverkat brottsligheten?
2020.09.14

Månadens fråga: Hur har corona påverkat brottsligheten?

Hej! Nu när vi alla börjar återgå till det nya normala efter inledningen på pandemin (och efter semestrarna) undrar jag hur brottsligheten har utvecklats under corona? Vad kan vi vänta oss den närmaste tiden?

Flest klagomål på Varningslistan under sommaren
2020.09.14

Flest klagomål på Varningslistan under sommaren

De företag som drog på sig flest klagomål under juni, juli och augusti var förvaltningsel, VRE och Webinfo.nu.

Nytt på Varningslistan under juni-juli-augusti
2020.09.14

Nytt på Varningslistan under juni-juli-augusti

Under sommaren har vi publicerat två nya företag på Varningslistan: Förvaltningsel och DRÄGER NEDERLAND B.V (kapat namn).

Varningar under juni-juli-augusti
2020.09.14

Varningar under juni-juli-augusti

Under sommaren har vi gått ut med 19 varningar i appen. Majoriteten av varningarna har rört bedrägerier. Vi har bland annat varnat för växlingsbedrägerier, falska 500-lappar, systematiskt fusk med självscanning och vilseledande fakturor och mejl.

Internationell informationssäkerhetsmånad i oktober
2020.09.14

Internationell informationssäkerhetsmånad i oktober

Oktober är EU:s informationssäkerhetsmånad (European Cyber Security Month - ECSM) och arrangeras av EU:s byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa). Syftet är att öka medvetenhet om informations- och cybersäkerhetsfrågor hos allmänheten och hos företag.

Företagare luras in i elavtal med falska påstående vid telefonförsäljning
2020.09.14

Företagare luras in i elavtal med falska påstående vid telefonförsäljning

Under våren och sommaren har Säkerhetscenter fått in närmare 300 klagomål från företagare som lurats in i vilseledande elavtal med löften om billigare el från Förvaltningsel Skandinavien AB.