Företagare luras in i elavtal med falska påstående vid telefonförsäljning

Under våren och sommaren har Säkerhetscenter fått in närmare 300 klagomål från företagare som lurats in i vilseledande elavtal med löften om billigare el från Förvaltningsel Skandinavien AB.

Klagomålen vittnar om att säljaren är påstridig och otydlig, att denne använder sig av vilseledande marknadsföring då säljaren påstår sig representera kundens nuvarande elhandelsföretag eller elnätsföretag, vilket inte stämmer. Utöver detta lämnas vilseledande och felaktiga påståenden om pris och avtalstid samt vad avtalet omfattar.

Drabbade företag har klagat på att fakturabeloppet är betydligt högre än vad som utlovats. Och uppsägningstiden är 36 månader, trots löften om att avtalet ska kunna avslutas när som helst.

Att ingå avtal mot sin vilja

Utöver detta har företag drabbats av deras negativa säljmetod, det vill säga, kunden har fått ett avtal med Förvaltningsel i Skandinavien AB mot sin vilja. Förvaltningsel i Skandinavien AB har även tecknat avtal åt kunden med ett annat elhandelsföretag med hjälp av fullmakt, mot kundens vilja.

Det är dessutom svårt att komma fram till kundtjänst för att bestrida, då det inte går att nå företaget via telefon och de svarar inte heller på e-post. 

Hot om att stänga av elen

I klagomålen framkommer det också att kunderna fått förskottsfakturor för el samt fakturor där Förvaltningsel i Skandinavien kräver deposition och fakturaavgift. Det kommer snabbt ett meddelande med hot om att stänga av elen om företaget inte betalar.

Att Förvaltningsel väljer att rikta sig mot företagare kan bero på att du som företagare saknar ångerrätt. Det finnsinte heller något krav på skriftlig bekräftelse vid avtal som ingås över telefon.

Det är viktigt att veta att  ångerrätten gäller för dig med enskild firma som bedriver verksamheten i hemmet. Detta då din elförbrukning kan sägas vara för ändamål som huvudsakligen faller utanför näringsverksamheten.

Konsumenternas energimarknadsbyrå, som också har mottagit många klagomål mot företaget, har tagit fram en mycket bra vägledning för dig som har företag och som ingått elavtal efter vilseledande påståenden vid telefonförsäljning som är väl värd att läsa.

Rekommendationer

  • Stressa aldrig igenom ett samtal med en telefonförsäljare utan ta dig tid och ställ frågor. Lyssna extra noga när bindnings- och uppsägningstid anges. Skriv inte under eller godkänn ett avtal via sms som du inte läst igenom.
  • Kolla upp de uppgifter som säljaren presenterar innan du tackar ja till något. Du kan t ex ringa din nuvarande elleverantör och fråga om det stämmer att det finns ett samarbete.
  • Begära att få ett skriftligt erbjudande istället och svara inte "ja" på säljarens frågor om du accepterar något. Om elhandelsföretaget eller kunden så önskar ska skriftligt avtal träffas om försäljningen, enligt branschens allmänna avtalsvillkor.
  • Räkna med att endast själva avtalstecknandet kommer att sparas i ljudfilen från säljsamtalet vid telefonförsäljning. Säljlöften som ges innan eller efter avtalstecknandet kommer inte att spelas in och sparas. Du måste därför själv säkerställa att säljlöften anges eller ingår i avtalsvillkoren när avtalet tecknas.
  • Har du förbundit dig till ett avtal du anser vara vilseledande eller bedrägligt, betala inte utan bestrid fakturan och skicka en kopia av bestridandet till varningslistan@svenskhandel.se
  • I appen kan du läsa mer om hur du bestrider en faktura. Klicka på ”Checklistor” och därefter ”Bluffakturor”

Har du drabbats? Anmäl via appen!

Publicerad: 2020.09.14 Senast uppdaterad: 2020.09.14

Skriv en kommentar