Internationell informationssäkerhetsmånad i oktober

Oktober är EU:s informationssäkerhetsmånad (European Cyber Security Month - ECSM) och arrangeras av EU:s byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa). Syftet är att öka medvetenhet om informations- och cybersäkerhetsfrågor hos allmänheten och hos företag.

För Svensk Handels del innebär det att vi återigen medverkar i Tänk säkert-kampanjen som arrangeras av MSB och Polisen. Temat för i år är ”Skydda din viktigaste information” där målsättningen är att höja medvetenheten och kompetensen hos allmänhet och småföretagen vad gäller hanteringen av lösenord, kortuppgifter och länkar som man får till exempel i sms och mejl.

Under månaden kommer vi även sprida budskapet via kortfilmer och informationstexter, dels i appen men även på hemsidan och på sociala medier.

Publicerad: 2020.09.14 Senast uppdaterad: 2020.09.14

Skriv en kommentar