Månadens fråga - Hur har corona påverkat brottsligheten?

Hej! Nu när vi alla börjar återgå till det nya normala efter inledningen på pandemin (och efter semestrarna) undrar jag hur brottsligheten har utvecklats under corona? Vad kan vi vänta oss den närmaste tiden?

Hej! Det är svårt att sia om framtiden, men vi kan konstatera att pandemin har påverkat brottsutvecklingen och anmälningsbenägenheten påtagligt inom handeln. I takt med att gränser stängdes och kundflöden förändrades såg vi exempelvis hur de internationella stöldligornas framfart bromsades. Det gjorde att stöld i butik faktiskt minskade påtagligt. Samtidigt kunde vi se ökningar av bedrägerier kopplade till corona.

Några exempel på varningar som gått ut från Säkerhetscenter under pandemin:

  • Bluffakturor, falska hemsidor och VD-bedrägerier med handsprit och munskydd.
  • Planterad, skadlig kod på webbsidor kopplade till pandemin.
  • Falska infektionstester samt bedrägeriförsök i samband med att medarbetare arbetar hemifrån.

I inledningen av krisen fick vi också in många samtal om stök och oroligheter i butiker. Corona användes som ett hot i samband med stölder, kunder bråkade med varandra på grund av otillräckligt avstånd i butiken, ungdomar ”skojade” med personalen och hostade dem i ansiktet och sa att de just varit i Italien. Denna typ av händelser var dock av övergående art och just nu får vi inga sådana samtal till Säkerhetscenter.

Ökning av butiksrån

När Brottsförebyggande Rådet (Brå) visade data som tydde på ökande butiksrån under pandemins första månader begärde vi in samtliga polisrapporter över butiksrån 2019–2010. Dessa analyserades och vi kunde konstatera en ökning av butiksrån med dryga 60 procent. Som exempel kan nämnas att bensinstationer drabbades hårt av traditionella kassarån, medan dagligvaruhandeln primärt ökade inom motvärnsrån.

Ökningen berodde nog främst på att annan brottslighet blev svår att genomföra och att kriminella istället siktade in sig på butiksrån. Vi kan nu se att antalet butiksrån under sommaren återgått till samma nivåer som 2019. Förmodligen håller den trenden i sig under hösten.

Nu återkommer stöldligorna

De senaste veckorna har vi sett en ökning av antalet aktiva internationella stöldligor i landet. Detta är en följd av att gränserna har öppnats igen. Företagare bör vara uppmärksamma på att eventuella nedgångar i brottsaktivitet snart kommer att återgå till tidigare, eller högre, nivåer. Narkotikamarknaden är fortfarande påverkad av pandemin och dess restriktioner och de kriminellas intäktsbortfall måste hämtas in från annan verksamhet.

Hjälp oss genom att anmäla alla brott

Vi fortsätter att bevaka utvecklingen i nära samråd med polisens underrättelseavdelning och informerar er löpande. Glöm inte att en viktig del av våra underrättelser är de anmälningar som Ni gör till Säkerhetscenter. Fortsätt att hjälpa oss genom att anmäla de brott ni drabbas av!

Publicerad: 2020.09.14 Senast uppdaterad: 2020.09.14

Skriv en kommentar