Bluffbolagen som kontaktar flest företag

De företag som drog på sig flest klagomål under mars var CLIQUE Media Group, Webinfo.nu och ConnectD.

CLIQUE Media Group publicerades på Varningslistan i december 2020. Deras säljare ringer upp och erbjuder uppbyggnad av en ny företagsprofil samt bättre sökoptimering. I samtalet hänvisar säljaren till ett samarbete med Eniro gällande Google Ads, ett samarbete som inte existerar. Den efterföljande fakturakostanden är drygt 6000kr.  

Webinfo.nu publicerades på Varningslistan i september 2019. De skickar ut fakturor trots att man inte har beställt någon tjänst.

ConnectD publicerades på Varningslistan i mars 2021. Företagets säljare tar kontakt via telefon och erbjuder hjälp med att sänka mobilkostnader. Bland annat genom att hävda att det finns vilande SIM-kort som inte används och som de därför kan hjälpa till med att ta bort. De klagomål som Varningslistan mottagit handlar bland annat om att säljaren ger sken av att ringa från ens befintliga telebolag, de drabbade stressas till att signera avtal under pågående samtal, att priset inte framgår, samt att bindningstiden visar sig att vara 60 månader.

Läs mer om hur du hanterar en bluffaktura här.

Publicerad: 2021.04.15 Senast uppdaterad: 2021.04.15