Månadens fråga: Ta emot kontanter på ett säkert sätt

Jag såg på tv i veckan att butiker som säljer dyra produkter kontant riskerar att få dryga böter. Stämmer det? Innebär det att vi inte kan ta emot kontanter? Många av våra kunder är äldre och använder fortfarande kontanter när de handlar.

Hej!

Jag antar att du såg Veckans Brott på SVT, som tog upp att vissa lyxbutiker används av kriminella för att tvätta pengar. Det har kommit många frågor till Säkerhetscenter efter det inslaget, jag ska försöka att reda ut vad som gäller.

Kontanter är fortsatt ett giltigt betalmedel och det finns inga egentliga problem för dig som handlare att låta kunderna betala kontant. Kontanter innebär ju alltid en del säkerhetsutmaningar, men vi lämnar rån, inbrott och stölder därhän för ett tag.

Handlare som tar emot större kontantbetalningar riskerar dock att omfattas av en lag som syftar till att förebygga penningtvätt och terrorfinansiering. Lagen gäller för handelsverksamheter som tar emot kontanta betalningar överstigande EUR 5 000 (ca 50 000 kronor) per transaktion eller som kan tänkas ta emot den sortens betalningar. Även mindre, upprepade kontantbetalningar, där kunden kan antas komma över EUR 5 000 sammantaget, gör att butiken omfattas av lagen.

Om du driver en butik som omfattas av lagen ställs det mycket hårda krav på er. Bland annat ska ni:

 • Anmäla butiken till Bolagsverkets register mot penningtvätt
 • Riskbedöma er verksamhet; Hur stor är risken att ni kan utnyttjas för penningtvätt?
  • Skapa rutiner och utbilda personalen för att minimera den risken
 • Riskbedöma varje kund
 • Riskbedöma varje kontanttransaktion över beloppsgränsen EUR 5 000
  • Skaffa den kundkännedom som krävs för att kunna bedöma risken för penningtvätt och terrorfinansiering
   • Identifiera kunden och spara information om kunden och transaktionen i minst fem år. Överlämna denna information till polis och andra myndigheter vid kontroller och misstanke om penningtvätt
   • Vid behov kontrollera var pengarna kommer ifrån, så att de inte kommer från brottslig verksamhet
 • Anmäla misstanke om penningtvätt till Finanspolisen

För de allra flesta handelsverksamheter är stora kontantköp så sällsynta att det bästa är att undvika penningtvättslagen helt och hållet. Det gör du enklast genom att skapa en tydlig rutin som säkerställer att butiken aldrig tar emot större kontantbelopp. En rimlig beloppsgräns är svår att sätta, där får butiken själv välja det som passar verksamheten. Tänk på att det totala beloppet för flera transaktioner ej får överstiga EUR 5 000, så varje enskild kontanttransaktion behöver vara betydligt lägre än så.

Ni bestämmer om ni vill ta emot kontanter och hur stora kontantköp ni vill acceptera. Trots att kontanter är ett giltigt betalmedel har ni rätt att neka att ta emot kontanter i er butik.

Har du en fråga kring säkerhet som du vill ha svar på?

Maila oss på sakerhet@svenkhandel.se 

Publicerad: 2021.04.15 Senast uppdaterad: 2021.04.15