Lag om tillträdesförbud i butik – vad innebär den?

Under många år har Svensk Handel kämpat för en lag om tillträdesförbud. Nu har Sveriges riksdag äntligen beslutat att det ska vara möjligt att förbjuda vissa brottsaktiva individer att besöka butiker.

Redan idag kan en handlare säga åt en person att denne inte är välkommen i butiken, men det finns inga verktyg att ta till om personen struntar i uppmaningen. En handlare, som har fullt ansvar för personalens arbetsmiljö, kan inte tvinga ut en individ som utgör fara för verksamheten. 

Den nya lagen träder ikraft den 1 mars och innebär att åklagare kan besluta om ett tidsbegränsat tillträdesförbud till en specifik butik för individer som vid upprepade tillfällen utsätter butiken eller dess anställda för brott. Så vitt vi förstår ska brotten vara polisanmälda, men förbud kan också beslutas innan en dom har fallit. Det centrala är att kunna påvisa ett beteende där en individ systematiskt utsätter butiken för brottsliga gärningar. Det är därför viktigt att notera när dessa individer begår brott och att polisanmäla vid varje tillfälle. Vår app Säkerhetscenter är det mest effektiva sättet för dig som handlare att anmäla brott i butik. 

Åklagare kan få en signal av polis eller en butik om att en viss individ utsätter butiken för brott och kan då besluta om ett tillträdesförbud. Den som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i upp till sex månader. I och med att det finns fängelse i straffskalan så har var och en rätten att gripa någon som bryter mot förbudet och därefter överlämna denne till polis (envarsgripande). Detta är samma rättighet som gäller vid andra typer av brott där fängelse finns i straffskalan, till exempel stöld eller misshandel.  

Själva poängen med tillträdesförbudet är dock att handeln ska slippa att konfrontera dessa individer, med alla risker det innebär. Istället kan butiken i lugn och ro ringa polis och förse dem med bildbevis från butikskamerorna. Individen är redan identifierad, då tillträdesförbudet är personligt och gärningen är bevisad så fort det syns att personen är inne i butiken. Det kan uppstå situationer där väktare/ordningsvakter använder rätten till envarsgripande vid dessa överträdelser, men för handlare och anställda är det säkrare att använda sig av kamerabilder eller vittnen i efterhand.  

Svensk Handel kommer, i samråd med Polismyndigheten, ta fram en blankett som butikerna kan använda för att anmäla ett tillträdesförbud till åklagaren. Vi kommer även se över möjligheten att lägga in blanketten elektroniskt i appen Säkerhetscenter. 

Tillträdesförbudet lutar sig mot en ny lagstiftning och det kommer ta tid innan vi vet hur myndigheterna hanterar lagen och vilken praxis som domstolarna arbetar fram. Svensk Handel kommer att följa utvecklingen noga och även hjälpa till att driva ärenden som vi anser vara principiellt intressanta. Det man bör komma ihåg är att detta är en lagstiftning som syftar till att hantera dem som på allvar skadar butiken eller dess anställda, alltså individer som får anställda inom handeln att inte vilja gå till jobbet på morgonen. Även synnerligen brottsaktiva butikstjuvar kan bli föremål för ett tillträdesförbud, men lagen siktar inte i in sig på individer som begår enstaka brott och som kan hanteras på andra sätt. 

För personer som omfattas av tillträdesförbudet finns också vissa lättnader i regelverket kring registerhållning. Detta för att butikerna ska kunna hålla ordning på individer som har ett aktivt tillträdesförbud. Svensk Handel kommer att ta fram råd och riktlinjer kring detta tillsammans med råd för hur tillträdesförbudet ska hanteras i praktiken. 

Att få lagen på plats var den första utmaningen. Nu börjar nästa del av arbetet som går ut på att lagen ska ge faktisk effekt. För att lagen ska fungera i praktiken krävs det att åklagarna snabbt sätter sig in i ärendet och beslutar om förbud utan onödig fördröjning. Det krävs också att brott mot förbudet hanteras skyndsamt och med kännbara påföljder.

Om ni kommer i kontakt med den nya lagstiftningen och har frågor eller har information om hur den fungerar, tveka inte att kontakta oss via mail eller genom tipsa-funktionen i Säkerhetscenter. Vi behöver era inspel för att bli effektiva i vårt fortsatta arbete.   

Publicerad: 2021.02.18 Senast uppdaterad: 2021.02.18 1

Skriv en kommentar

Kommentarer (1)

Kommentar skapad 2021-07-05 21:33
05 jul 2021 kl 21:33

Om man blivit sk "portad" på en matbutik har man då ist rätt att handla online för hämtning av varor eller för hemkörning från den butik som betalas i förskott? Någon som vet och kan svara på detta? Mvh

Kommentar skapad 2021-07-06 11:21 Svensk Handel
06 jul 2021 kl 11:21

För en person som omfattas av ett tillträdesförbud enligt lagen om tillträdesförbud är det förbjudet att tillträda och vistas i den butik som beslutet avser. Det kan innebära att s.k. click-and-collect i butiken inte är möjlig, då det förutsätter besök i butiken. Hemleverans förutsätter emellertid inget besök i butiken och omfattas troligen inte av lagens tillämpningsområde.