Så minskar du risken att drabbas av bluffakturor

Bluffakturor är ett stort problem för svenska företag. Vartannat handelsföretag som blivit utsatt för bedrägeribrott under 2020 har mottagit en bluffaktura. Svensk Handel råder drabbade företag att alltid bestrida falska fakturor.

Bluffakturor är ett samlingsbegrepp för bedrägliga försäljningsmetoder via telefon, post eller mejl. Ofta börjar det med att en säljare tar kontakt med någon på företaget och försöker sälja in en produkt eller tjänst. Ofta under vilseledande omständigheter. I vissa fall kan även fakturor dyka upp utan att någon tidigare kontakt har tagits.

Svensk Handels Varningslista har under det senaste året noterat en kraftig ökning av inkomna klagomål. Varningslistan varnar för bluffakturor, företag med oseriösa försäljningsmetoder och erbjudanden som är vilseledande. Jämfört med 2019 har klagomålen mer än fördubblats.

Företag bör vara extra vaksamma då de som juridiska personer inte har samma rättigheter som privatpersoner när det gäller ångerrätt vid muntliga avtal. Nedan listar vi tips kring hur du kan skydda ditt företag från att utsättas för bluffakturor.

  • Om ditt företag får en faktura som inte är korrekt – bestrid den alltid. I första hand via mejl till företaget. Det räcker inte att bara ignorera den falska fakturan, du måste agera.
  • Dokumentera allt: när fakturan inkommit, när och hur du bestridit den etcetera.
  • Gör alltid en polisanmälan. Använd gärna Svensk Handel Säkerhetscenter eller appen Säkerhetscenter. Den är gratis och öppen för alla företagare.
  • Tacka aldrig ja till ett erbjudande via telefon. Be att få alla papper skickade till företaget så ni har möjlighet att läsa igenom allt i lugn och ro.
  • Var misstänksam. Kontrollera nya kunder och leverantörer som kontaktar er. Ställ frågor och gör sökningar på nätet innan ni går vidare med leverans eller betalning.
  • Var minst två personer som attesterar kostnader och gör aldrig en utbetalning under tidspress, detta minskar risken att fel begås.
  • Om en säljare uppger att erbjudandet endast är giltigt idag och endast via telefon bör du alltid tänka efter både en och två gånger.

I Svensk Handels rapport ”Handelns utsatthet för IT-relaterad brottslighet” listas fler matnyttiga tips och tricks för hur du, förhållandevis enkelt, kan skydda ditt företag från IT-bedrägerier. Ta del av rapporten i sin helhet här.

Publicerad: 2021.02.18 Senast uppdaterad: 2021.02.18

Skriv en kommentar