Månadens fråga: Problem med stölder

Hej! Butiken har just nu stora problem med stölder. När de senaste restriktionerna trädde i kraft minskade kundunderlaget och också omsättningen. Vi har tvingats dra ner på personal. Vi klarar inte riktigt att ha den överblick som vi behöver och tjuvarna verkar utnyttja det. Vad ska vi göra?

Hej!

Vi får indikationer på att vissa butiker har en rejäl nedgång av stölder nu samtidigt som andra drabbas hårt. En vanlig reflektion är just att det minskade antalet anställda har gjort att vissa butiker drabbas extra hårt. Tyvärr ofta samma branscher som tappat stora delar av försäljningen på grund av pandemin. Detta är problematiskt då närvaro av personal ofta är den mest effektiva åtgärden för att förebygga stölder. En åtgärd som kan användas, om man har råd, är att hyra in väktare. Rekommendationen är att då ha uniformerade väktare och tydligt markera närvaro. De flesta butiker som hamnat i den här situationen har dock inte ekonomi för väktare utan måste lösa problemet med den befintliga personalen.

Det första steget är att noga gå igenom var och när stölderna sker. Använd Säkerhetscenter till det! Med det underlaget kan ni planera bemanningen så att de mest stöldutsatta områdena har bemanning vid de mest utsatta tiderna. Många vittnar om att det sker mycket stölder mellan 17.00 till 19.00. Det kan dock variera mycket mellan butikerna. I en verksamhet där personaltätheten är låg är det extra viktigt att samverka effektivt. Planera säkerhetsarbetet tillsammans. Diskutera hur ni ska agera när ni ska ta rast, till exempel undvika att ta rast när stölderna sker eller informera kollegor så att ytor inte står obevakade.

Prata också ihop er om hur ni ska hantera misstänkta tjuvar. Just nu har ni tidsbrist, ni hinner inte smyga efter och kanske riskera att sitta och vänta på polis i timmar. Fokusera på att störa ut och skicka iväg de som försöker begå brott. Grip bara när ni känner att det är helt nödvändigt. Prata också ihop er med närliggande butiker och se om ni kan jobba ihop. Kanske har ni råd med väktare om ni går ihop flera och delar på kostnaderna. Kanske kan ni ställa krav på fastighetsägaren att utöka bevakningen? Ni är starkare om ni är flera! Kontakta gärna oss på Svensk Handel om ni har frågor eller bara vill prata säkerhet. 

Har du en fråga kring säkerhet som du vill ha svar på?

Maila oss på sakerhet@svenkhandel.se 

Publicerad: 2021.01.22 Senast uppdaterad: 2021.01.22

Skriv en kommentar