Bluffbolagen som drabbar flest företag

De företag som drog på sig flest klagomål under sommaren var ConnectD, Webinfo och Förvaltningsel.

ConnectD publicerades på Varningslistan under mars 2021. Företagets säljare tar kontakt via telefon och erbjuder hjälp med att sänka mobilkostnaderna. De hävdar  att det finns vilande sim-kort som inte används och som de därför kan hjälpa till med att ta bort. De klagomål som Varningslistan mottagit handlar bland annat om att säljaren ger sken av att ringa från ens befintliga telebolag, de drabbade stressas till att signera avtal under pågående samtal, att priset inte framgår samt att bindningstiden visar sig att vara 60 mån.

Webinfo.nu publicerades på Varningslistan under september 2019. De skickar ut fakturor trots att man inte har beställt någon tjänst.

Förvaltningsel publicerades på Varningslistan i juni 2020. Säljare från företaget ringer upp och erbjuder billigare el och samfakturering för att göra det lättare för kunden. Säljaren är väldigt påstridig under själva avtalsinspelningen så många känner sig överkörda, och när fakturan kommer är priset högre än vad man var överens om. Företagare har även lurats in i avtal via sms-signering. Under pågående samtal har man skickat ett sms med en länk där man hänvisat kunden att gå in och läsa mer om avtalet. Det har sedan visat sig att godkännandet av länken i stället använts som en signering av avtal.

Det är svårt att komma fram till kundtjänst för att bestrida och väldigt snabbt kommer hot om att stänga av elen om man inte betalar. Förvaltningsel har 0 månaders bindningstid men 36 månaders uppsägningstid.

Läs mer om hur du hanterar en bluffaktura här.

Publicerad: 2021.09.16 Senast uppdaterad: 2021.09.16