Månadens fråga: Borde vi ansöka om tillträdesförbud?

Hej! I början av året var det mycket snack om tillträdesförbudet men nu låter det som att lagen blev helt verkningslös! Är det ens någon idé att söka? Vi har en person som ofta återkommer till butiken och stjäl.

Hej!

Tillträdesförbudet var en mycket efterlängtad lag som skulle bli ett viktigt verktyg för att freda butiker och personal från kriminella. Nu har det gått sex månader sedan lagen trädde i kraft och vi kan nu börja se hur väl lagen fallit ut? Ca 30 procent av ansökningarna har hittills resulterat i ett tillträdesförbud. I vissa regioner är siffran ännu lägre. Delar av Stockholm har exempelvis noll procent, vilket är en helt oacceptabel siffra. Utifrån det kan man lätt känna att lagen är verkningslös, precis som du också skriver. Jag menar dock att det är fel slutsats. Lagen har varit väldigt effektiv i de butiker där man fått ett tillträdesförbud. Långt över förväntan faktiskt. Där vi får använda lagen som den är tänkt fungerar den utmärkt! Det stora problemet är att alldeles för få butiker faktiskt fått ett förbud. Det finns ett antal orsaker till det:

  1. För få butiker ansöker om tillträdesförbud. Det varierar dessutom väldigt mellan olika delar i landet. Det verkar som att kunskapen om att lagen finns och hur den ska användas är för låg på många platser. Både handlare och polis behöver bli medvetna om lagen och se den som ett bra verktyg i det brottsförebyggande arbetet.
  2. Många ansökningar är alltför bristfälliga för att ett tillträdesförbud ska kunna medges. Vi har sett ansökningar där endast en polisanmäld stöld tas upp. Detta trots att personen är välkänd och det finns massor av tidigare anmälningar gjorda. I en ansökan måste ni verkligen se till att ge åklagarna all information som finns så att de fattar beslut på rätt underlag.
  3. Det stora problemet är dock att vissa åklagare är alldeles för hårda i sina bedömningar och exempelvis kräver att det ska finnas fällande domar för att ett tillträdesförbud ska vara aktuellt. Detta menar vi är helt fel och vi har också fått stöd för det i de ärenden som vi har överklagat till domstol.

Fällande domar kanvara en indikator på att ett tillträdesförbud är lämpligt, men med tanke på att många polisanmälningar läggs ned är det ett otillräckligt mått. Det kan även vara ett olämpligt mått då det ofta går mycket lång tid mellan brott och dom. Tillträdesförbudet är tänkt att lösa de problem som finns här och nu, samt att förebygga nya brott. Brott som skedde för ett år sedan säger inget om dagens situation. Bra att veta är också att åklagarnas bedömningar skiljer sig mycket mellan olika områden. Det underlag som ger ett tillträdesförbud i en åklagarkammare underkänns i en annan. Detta är inte rättssäkert och måste förbättras. Ett bra sätt är att överklaga ett negativt beslut och få en bedömning av domstol. Det blir sedan praxis som åklagarna ska följa.

Hur ska då en butik tänka om man vill ansöka om tillträdesförbud?

Lagen syftar till att identifiera personer som utgör en risk för butiken och förhindra dem att få tillträde. Butiken ska därför fokusera på att beskriva varför det finns en risk för denna person ska utsätta butiken för angrepp. Ett bra första steg är att samråda med polisen om situationen och de faktorer som pekar på hög risk.

Här är några exempel på faktorer som kan räknas med för att beskriva behovet av ett tillträdesförbud:

  • Tidigare domar för brott mot butiken eller mot andra verksamheter som kan indikera att även er butik kan bli måltavla. Domar i närtid är bäst, men alla domar är värdefulla för att övertyga åklagaren.
  • Samtliga gjorda polisanmälningar mot individen
  • Arbetsmiljöincidenter och annan incidentrapportering där personen förekommer
  • Andra underlag och vittnesmål som beskriver ett mönster
  • Uttalanden från polis, väktare eller andra aktörer som beskriver personens beteende
  • Uttalanden från personen själv. Det är inte ovanligt att vissa individer berättar att det tänker fortsätta att stjäla eller trakassera personalen.

Du skriver att personen stjäl hela tiden. Se till att polisanmäla varenda gång! Gör polisanmälan via appen Säkerhetscenter så går det blixtsnabbt. Kolla upp de händelser där ni slarvat med anmälan och anmäl i efterhand. Ta i ansökan även med de tillfällen då ni förhindrat stölder genom att möta tjuven och avstyrt situationen. Det måste bli uppenbart för åklagaren exakt hur besvärlig personen är och att tillträdesförbudet är den enda rimliga utvägen.

Om ni får tillbaka ett negativt besked så betyder det inte att loppet är kört. Det är viktigt att överklaga beslut som verkar felaktiga. Vi på Svensk Handel har gått igenom hundratalsansökningar och kan snabbt se om det finns förutsättningar att överklaga ert beslut. Maila eller ring oss på Svensk Handel Säkerhet så hjälper vi er!

Glöm inte att ni har blanketter, adresser och svar på de vanligaste frågorna kring tillträdesförbudet både i appen Säkerhetscenter och på vår webbplats: Tillträdesförbudet - så funkar det.

Per Geijer, Säkerhetschef på Svensk Handel

Per Geijer
Publicerad: 2021.09.16 Senast uppdaterad: 2021.09.16