Sex nya bolag åkte upp på Varningslistan under sommaren

Under sommaren publicerades sex nya företag på Varningslistan. Bolagen heter Net web media AB, TELEZON, Telson, Erik Andersson (enskild firma), IRO samt Karen Kelly. Här följer mer info om företagen.

Net web media AB: Säljare ringer upp och påstår att någon försöker lägga beslag på företagets domänadresser. De erbjuder sig därför att registrera dessa åt företaget i fråga i stället. När fakturan kommer så är summan betydligt högre än vad man kommit överens om.

Telezon: De drabbade har blivit uppringda av säljare som i samtalet säger sig företräda Telia. Ofta påstås det att man upptäckt att företaget har oanvända SIM-kort som de kan hjälpa till att ta bort En SMS-signering stressas fram i tron att man ska få sänkta telefonikostnader men i själva verket har man signerat en portering av företagets telefonnummer till Telezon. Vid återkoppling till företaget försöker de förhandla fram ett pris de drabbade kan tänka sig att betala för att avtalet ska hävas.

Telson: De drabbade har blivit uppringda av säljare som i samtalet säger sig företräda, alternativt samarbeta, med ens befintliga telefonbolag.

En SMS-signering stressas fram i tron att man ska få sänkta telefonikostnader men i själva verket har man signerat och godkänt en portering av företagets telefonnummer till Telson.

Erik Andersson (enskild firma): Säljare ringer upp och hänvisar till att man haft ett basavtal på Google sedan tidigare. I samtalet hävdar man sedan att det nu är dags att förnya uppgifterna. Säljaren påstår felaktigt att man har ensamrätt på Googles tjänster

IRO: Företaget skickar ut erbjudanden som kan uppfattas som fakturor gällande registrering av varumärke i deras privata databas.

Karen Kelly: De drabbade företagen kontaktas via mejl av en person som säger sig företräda Karen Kelly. I mejlet hävdar man att det finns en obetald faktura som behöver hanteras skyndsamt. I en del fall bifogas fakturan direkt, i andra fall bifogas den först när det utsatta företaget återkopplat på det första mejlet. Kort därefter dyker det upp ett mejl som ser ut att komma från det drabbade företagets chef/VD/CEO. I mejlet, som i själva verket också kommer från bedragaren, styrker man fakturans äkthet för att på så sätt övertyga mottagaren om att kravet och fakturan är legitim.

Nina Jelver
Publicerad: 2021.09.16 Senast uppdaterad: 2021.09.16