Bluffbolagen som flest företag drabbats av

De företag som drog på sig flest klagomål under maj är Telenet, Webinfo.nu och International Fairs Directory.

Telenet publicerades på Varningslistan under maj 2021. De drabbade har blivit uppringda av säljare som i samtalet säger sig företräda Telia. Ofta påstås det att man upptäckt att företaget har oanvända SIM-kort som de kan hjälpa till att ta bort och dessutom erbjuds ofta en kompensation för tiden dessa ej nyttjats. En SMS-signering stressas fram i tron att man ska få sänkta telefonikostnader men i själva verket har man signerat en portering av företagets telefonnummer till annan operatör. Bindningstiden är 36 månader och vid uppsägning tillkommer en slutfaktura på mellan 20 000 – 50 000 kronor.

I flertalet fall blir de drabbade uppringda kort efter att signering skett av någon som återigen säger sig företräda Telia. I samtalet bekräftas det att man blivit lurad och att detta kommer resultera i en kraftig slutfaktura från Telias håll eftersom man har lång bindningstid kvar på sitt avtal. Rekommendationen från uppringaren är därför att återkoppla till Telenet och försöka häva avtalet. När de drabbade kontaktar Telenet får de samma besked där, att det kommer kosta dem väldigt mycket att häva avtalet men att de är villiga att ”förhandla” om priset. Gissningsvis är det samma gärningspersoner som genomför båda samtalen.

Enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) måste alla som avser att tillhandahålla vissa kommunikationsnät och kommunikationstjänster göra en anmälan till PTS innan de påbörjar verksamheten. En sådan anmälan har INTE lämnats in av Telenet.

Webinfo.nu publicerades på Varningslistan under september 2019. De skickar ut fakturor trots att man inte har beställt någon tjänst.

International Fairs Directory publicerades på Varningslistan under november 2018. De Skickar ut ett informationsbrev och en uppdateringsblankett i samband med att man är/har deltagit på någon mässa. Mottagaren uppfattar detta som en gratis databas på www.inter-fairs.com. I själva verket kostar det 1212 Euro.

Läs mer om hur du hanterar en bluffaktura här >>

Publicerad: 2021.06.10 Senast uppdaterad: 2021.06.10

Skriv en kommentar