Månadens fråga: Anmäla brott eller inte

Ni från Svensk Handel säger alltid att vi måste anmäla alla brott. Men det är lätt för er att säga, det är inte ni som måste möta de kriminella. Vi tycker också att det är viktigt att polisanmäla, men till vilken nytta? Våra anställda vågar inte vittna, men om de vägrar blir de hämtade av polis !?! Varför kan det inte vara butiken som står för anmälan, varför måste anställda ta risken för brott som drabbar butiken? Kan vi vägra att vittna?

Hej! Du har helt rätt. Det är enkelt för mig att sitta på mitt trygga kontor och tycka att alla brott ska anmälas. Jag står fast vid att det principiellt är viktigt, men du lyfter ett par viktiga frågor. Först så önskar jag verkligen ett bättre skydd för de som anmäler och vittnar om brott. Idag kommer många undan genom att hota vittnen, det måste förändras. Vårt rättssystem fungerar inte annars. Det kan lösas med anonyma vittnen, avidentifierade vittnesutsagor med mera. Det är inte okomplicerat att ändra principen om att en anklagad ska få veta vem som står bakom anmälan, men det måste lösas.

Varför behöver då personalen blandas in? Först beror det på brottet. Ett rån, ett hot eller en misshandel riktar sig mot en individ som då blir målsägande. Många gånger är det butiken som anmäler brottet men det är faktiskt den anställde som står i centrum. Där kan den anställde helt enkelt välja att inte medverka. Det kan vara av olika skäl, men tyvärr så är rädslan för repressalier en allt vanligare orsak till att inte vilja driva ärendet vidare.

Om brottet är riktat mot butiken, exempelvis vid en stöld, blir personalen ofta inblandade då de har bevittnat händelsen. Utan vittnesmål ingen chans till fällande dom. Att låta bli att vittna är dock ingen bra idé. Om man inte inställer sig kan man bli hämtad av polis och med stor sannolikhet få ett hårdare straff än vad den kriminella riskerar.

Som princip tycker jag att vi alla ska bidra till ett bättre samhälle genom att polisanmäla brott och hjälpa till för att kriminella ska kunna bli lagförda. Det finns dock tillfällen, tyvärr allt fler, där det på individnivå helt enkelt inte är värt risken. Jag har pratat med såväl handlare som anställda som valt att inte polisanmäla, dra tillbaka sina anmälningar eller helt enkelt drabbats av tillfällig minnesförlust under rättegången. Det är inte den utveckling vi vill se, men det är den utveckling som ett tandlöst rättssystem bidragit till. Den som inte har stått i en butik och fått möta hot och våld bör vara mycket försiktig med att kritisera den som inte vågar eller vill anmäla. Jag har full förståelse för att det ibland är bättre att titta åt andra hållet. Ett tips är att ändå anmäla händelsen, för att utsattheten inte ska gå obemärkt förbi. Genom att inte gå in på detaljer lär ärenden knappt landa på polisens bord innan det läggs ned, men då har vi åtminstone gjort myndigheten uppmärksamma på problemet.

Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel

Har du en fråga kring säkerhet som du vill ha svar på?

Maila oss på sakerhet@svenkhandel.se 

Publicerad: 2021.06.10 Senast uppdaterad: 2021.06.10 1

Skriv en kommentar

Kommentarer (1)

Kommentar skapad 2021-06-10 13:26
10 jun 2021 kl 13:26

Då tycker jag man stänger butiken
Så får kunderna lämna inköpslista så är det bara hämta