Digitala bolagskapningar ett ökande problem

Dessvärre är det relativt enkelt att beställa varor i andra företags namn. I många fall krävs det bara ett företagsnamn, en e-postadress och en leveransadress. Därefter väljer man alternativet att betala först efter leverans mot faktura. För det utsatta företaget betyder det dessvärre att de många gånger står utan varken sina varor eller en betalning.

Vi har sammanställt några saker som du som företag kan tänka på för att minska risken för att utsättas för kreditbedrägerier.

Kontrollera företaget som lägger beställningen

 • Beställarens e-postadress, få företag använder exempelvis hotmail/gmail och liknande som företagsadress
 • Om företaget nyligen registrerades, bytte styrelse alternativt registrerade nytt domännamn
 • Om företaget saknar verklig adress (bor i en postbox) eller där styrelsen bor långt från företagets adress
 • Om företaget saknar kontaktuppgifter. Ett mailformular är sällan tillräckligt
 • Om företagets styrelsemedlemmar tidigare varit inblandade i konkurser. Framförallt om de klivit ur styrelsen precis innan konkursen verkställdes  
 • Osannolik kreditaktivet på kunden (syns på en kreditupplysning) Här är det viktigt att inte förlita sig på gratistjänsterna, de kan ge viktiga ledtrådar men ersätter inte en riktig kreditupplysning
 • Dissonans mellan företags SNI kod och faktiskt verksamhet. Ex SNI = Pizzeria Verksamhet = Bilhandel 

Var uppmärksam på avvikelser i beställningen

 • Beställningar som rör produkter som är lätta att omsätta
 • Många beställningar från samma kund under en relativt kort tidsperiod
 • Oproportionerligt många beställningar rörande samma typ av varor, från en och samma kund
 • Beställningar där transaktionsförsök tidigare avvisats
 • Beställningar som görs vid andra tillfällen än normen (till exempel på natten)
 • Beställningar där kunden begär att leverans ska ske till anmärkningsvärda adresser (till exempel på gatan utanför angiven adress, källarrum, lastkaj etc.)
 • Beställningar där leverans ska ske brådskande oavsett kostnad

Vi rekommenderar att:

 • Öka säkerheten och minimera missbruk av kort genom att använda 3D Secure för säker identifiering av kortinnehavare (Tvingande sedan PSD2 verkställdes januari 2021)
 • Kräv BankID verifiering om den önskade leveransadressen avviker från folkbokföringsadressen. Begränsa även möjligheten att tillåta förändring av mottagaradressen på vägen
 • Kräv BankID vid fakturaköp över ett visst belopp
Nina Jelver
Publicerad: 2021.03.17 Senast uppdaterad: 2021.03.17

Skriv en kommentar