Många frågor om det nya tillträdesförbudet

Den 1 mars infördes tillträdesförbudet till butik - en ny lag som ger möjlighet att förbjuda personer att få besöka en butik. Svensk Handel har fått in många frågor från medlemmar om den nya lagen, varför den behövs och hur du gör för att dra nytta av den.

En butik kan ansöka om tillträdesförbud för en person som utgör en risk för butiken eller de anställda. Den som ansöker måste ha rätt att föra butikens talan, exempelvis genom att vara handlare, butikschef eller säkerhetschef.

Ansökan om tillträdesförbud skickas sedan via post eller e-post till åklagarkammaren i det område som butiken ligger. Allra enklast gör du en ansökan genom att använda Svensk Handels blankett

Åklagare måste fatta beslut och personen måste ha delgivits innan tillträdesförbudet börjar gälla. Först då blir det straffbart för personen att besöka butiken. Om en person bryter mot tillträdesförbudet så anmäls det till polis.

Vad är syftet med lagen om tillträdesförbud?

Svensk Handel har arbetat för en lag om tillträdesförbud i butik under många år. Den huvudsakliga drivkraften har varit möjligheten att stoppa individer som upprepat utsätter butik och personal för angrepp i olika former. Vårt fokus har legat på individer som påtagligt försämrar arbetsmiljön i handeln och som gör det svårt att driva butik på ett säkert sätt. Det är inte en lag för alla som begår brott utan ett verktyg för att komma åt de som skadar våra verksamheter mest. Även om angrepp som skadar arbetsmiljön är högst prioriterade så utgör systematiska stölder också stora belastningar på handeln och kan vara skäl för tillträdesförbud i butik. Lagen om tillträdesförbud till butik är, utöver ett effektivt verktyg i det brottsförebyggande arbetet, en tydlig signal från våra lagstiftare: om du vill besöka och handla i svenska butiker så måste du sköta dig. Utsätter du butiken eller personalen för brott, då är du inte välkommen längre.

Vi har samlat alla frågor och svar på sidan: Tillträdesförbudet - så funkar det.

Där får du veta mer om:

  • Vilka verksamheter som omfattas
  • Vilka som kan ansöka om tillträdesförbud
  • Hur du går tillväga med ansökan
  • Hur tillträdesförbudet fungerar
  • Vilka som kan få tillträdesförbud
  • Hur du hanterar ett förbud i praktiken.
Publicerad: 2021.03.17 Senast uppdaterad: 2021.03.17

Skriv en kommentar