Månadens fråga: Få kunderna att handla ensamma

Hej! Vi har hört att det nu ställs ännu större krav på att vi i butiken ska se till att våra kunder handlar ensamma. Men vad kan vi göra? Det är väldigt svårt för oss att både kontrollera kassakö och leka polis på samma gång.

Hej!

Tack för din fråga. Precis som du skriver så finns det sedan 6 mars 2021 nya krav på att du som handlare vidtar lämpliga åtgärder för att besökare och kunder, i den mån det går, handlar ensamma. Vi har förståelse för att detta väcker frågor kring hur du som butiksägare/anställd förväntas agera.

Det som förväntas av handeln är att besökare och kunder aktivt informeras om att de, i den mån det går, ska besöka butiken ensam samt att handeln verkar för att sällskap med fler än en person om möjligt delas upp.

Det är viktigt att veta att det inte är personalens skyldighet att dela upp familjer eller grupper som besöker handelsplatser. Personalens säkerhet ska alltid sättas först och därför finns det inget krav på att du eller andra anställda fysiskt delar upp grupper eller direkt informerar om kravet att handla ensam. Vi har redan fått rapporter om otrevliga och hotfulla situationer som uppstått på grund av detta. I vissa fall har till och med polis tillkallats. Detta vill vi undvika.

Vi rekommenderar att kunder och besökare informeras på andra sätt. Exempelvis genom skyltning, utrop i högtalarsystemet och information i sociala medier. Vi har nyligen tagit fram en skylt som uppmanar till att handla ensam och som med fördel kan sättas upp vid entréer och i butiker.

Det ska även nämnas att det finns undantag kring kravet på att handla ensam. Yngre barn och personer som behöver stöd undantas. Dessutom finns det undantag som gäller vid försäljning av otympliga och tunga varor. Mer om detta går att läsa på Handla ensam - vilket ansvar har handeln.

Har du en fråga kring säkerhet som du vill ha svar på?

Maila oss på sakerhet@svenkhandel.se 

Publicerad: 2021.03.17 Senast uppdaterad: 2021.03.17

Skriv en kommentar