Allt fler butiksstölder polisanmäls via Säkerhetscenter

Under januari till oktober 2021 anmäldes drygt 6 000 butiksstölder via Svensk Handels verktyg Säkerhetscenter, det snabbaste och mest effektiva sättet att anmäla. Jämfört med samma period förra året innebär det en ökning på ca 40%.

Utöver att spara mycket tid för personal och handlare, en anmälan tar mindre än 60 sekunder att genomföra, innebär det ökade flödet att vi får större möjligheter att hjälpa till i det brottsförebyggande arbetet, exempelvis genom varningar och checklistor. Tillsammans blir vi starka!

Jonny Forsberg, ansvarig för Säkerhetscenter vid Svensk Handel

Totalt anmäldes nästan 10 000 händelser till Säkerhetscenter under perioden, de vanligaste händelserna var:

  • Stöld
  • Bluffakturor
  • Hot & våld
  • Bedrägerier
  • Skadegörelse
Publicerad: 2021.11.11 Senast uppdaterad: 2021.11.11