Sex nya bolag åkte upp på Varningslistan under oktober

Under oktober publicerades fyra nya företag på Varningslistan. Bolagen heter SCARDUO 2020, Karl Johansson (enskild firma), Företag och Näringsliv, BAIN & COMPANY LTD (kapat namn), Företags Fakta Sverige och FAMORA FOODS (kapat namn). Här följer mer info om företagen.

Scarduo2020: Säljare från Telekombyrån Sverige AB tar kontakt med företag som tidigare vilseletts att teckna dyra och långa telefonabonnemang. Telekombyrån påstår att de mot arvode (65 000 – 150 000 kronor) kan hjälpa företaget att säga upp aktuella abonnemang och att de efter betalning står dem fritt att välja ny operatör, något som inte stämmer. De företag som betalat in arvodet vittnar om att ingen uppsägning genomförts samt att det inte går att nå företaget efter det att fakturan betalats.

Telekombyrån hette fram tills den 2 september Scarduo 2020 AB. I samtalet presenterar de sig som Telekombyrån men på fakturorna står det Scarduo 2020. Detta kan givetvis komma att ändras framöver om de uppdaterar sina fakturautskick. Företaget har tydliga kopplingar till det tidigare publicerade företaget Telenet i Sverige AB.

Karl Johansson: Säljare ringer upp och hänvisar till att man haft ett basavtal på Google sedan tidigare. I samtalet hävdar man sedan att det nu är dags att förnya uppgifterna. Säljaren påstår felaktigt att man har ensamrätt på Googles tjänster.

Företag och Näringsliv: Företagets säljare ringer upp och hänvisar till ett tidigare avtal för att sedan leda dig till att avsluta tjänsten. Detta trots att ett avtal aldrig funnits. Avslutet används istället som en order. 

BAIN & COMPANY LTD (kapat namn): De drabbade företagen kontaktas via mejl av en som säger sig företräda BAIN & COMPANY LTD. I mejlet hävdar man att det finns en obetald faktura som behöver hanteras skyndsamt. I en del fall bifogas fakturan direkt, i andra fall bifogas den först när det utsatta företaget återkopplat på det första mejlet. Kort därefter dyker det upp ett mejl som ser ut att komma från det drabbade företagets chef/VD/CEO. I mejlet, som i själva verket också kommer från bedragaren, styrker man fakturans äkthet för att på så sätt övertyga mottagaren om att kravet och fakturan är legitim.

Företags Fakta Sverige: Företagets säljare ringer upp och hänvisar till ett tidigare avtal för att sedan leda dig till att avsluta tjänsten. Detta trots att ett avtal aldrig funnits. Avslutet används istället som en order. 

FAMORA FOODS (kapat namn): Fabricerade fakturor skickades ut till livsmedelshandlare i hela Sverige i Famora Foods namn. Fakturorna är falska och Famora Foods har inget med utskicket att göra.

Här hittar du hela Varningslistan.

Publicerad: 2021.11.11 Senast uppdaterad: 2021.11.11