Bluffbolagen som drabbar flest företag

De företag som drog på sig flest klagomål under september var ConnectD, Webinfo och Förvaltningsel.

ConnectD publicerades på Varningslistan under mars 2021. Företagets säljare tar kontakt via telefon och erbjuder hjälp med att sänka mobilkostnaderna. De hävdar att det finns vilande SIM-kort som inte används och som de därför kan hjälpa till med att ta bort. De klagomål som Varningslistan mottagit handlar bland annat om att säljaren ger sken av att ringa från ens befintliga telebolag. De drabbade stressas till att signera avtal under pågående samtal, dessutom framgår inte priset och bindningstiden visar sig att vara 60 månader.

Webinfo.nu publicerades på Varningslistan under september 2019. De skickar ut fakturor trots att man inte har beställt någon tjänst.

Axilia Energy publicerades på Varningslistan i september 2021. Kunder som sedan tidigare har pågående tvister med antingen Förvaltningsel eller Svensk El har fått information om att dessa påstådda avtal ska tas över av Axilia Energy. Något som också bekräftas i text på fakturorna samt vid kontakt med kundtjänst.

Förutom att Axilia Energy har tydliga kopplingar till sedan tidigare nämnda publicerade bolag består klagomålen i att kunder faktureras fel belopp, får flertalet fakturor samtidigt, debiteras felaktiga påminnelseavgifter samt att det är svårt att nå kundtjänst.

Läs mer om hur du hanterar en bluffaktura här >>

Nina Jelver
Publicerad: 2021.10.14 Senast uppdaterad: 2021.10.14