Månadens fråga

Hej! Förra veckan hade vi ett otrevligt tillbud i butiken. En kund fick hjärtstopp i kassan och bara föll ihop. Vi har både hjärtstartare och är utbildade i första hjälpen, men kände oss ändå oförberedda. Efteråt var vi rejält uppskakade. Hur ska vi förbereda oss på bästa sätt så att vi kan hantera en sådan händelse bättre? Detta var andra gången som en kund drabbats av hjärtstopp i vår butik.

Hej!

Tack för din fråga. Den känns extra angelägen då jag själv var på ett hjärtstopp för några veckor sedan och slogs av samma tankar som du. Trots utbildning och hjärtstartare är det lätt att känna sig osäker och otillräcklig när någon annans liv ligger i ens händer. Det första som är viktigt att slå fast är att ni i butik kan vara skillnaden på liv och död vid ett hjärtstopp. Det tar ofta så lång tid för räddningstjänsten att komma fram att de åtgärder ni vidtar avgör om patienten överlever eller inte.

 För att kunna ge en grundläggande hjälp bör någon i butiken vara utbildad inom HLR, dvs Hjärt- Lungräddning. I en sådan utbildning lär man sig hur man kan identifiera ett hjärtstopp och hur man ska ge bröstkompressioner och inandningar för att syresätta patienten i väntan på ambulans. Med en utbildning i D-HLR får man också kunskap i hur en hjärtstartare fungerar och hur man använder den. En hjärtstartare är en oerhört effektiv maskin som ger instruktioner kring hur bröstkompressioner och inblåsningar ska ske samt vid behov stimulerar hjärtat med strömstötar för att få i gång en puls. Om butiken inte har en egen hjärtstartare bör ni ta reda på var närmaste maskin finns. Vid ett hjärtstopp ska någon omedelbart springa och hämta maskinen. Varje sekund är viktig.  

Jag rekommenderar att alla som har möjlighet går grundläggande utbildning i HLR. Ett hjärtstopp kan inträffa på bussen, hemma med familjen eller ute i träningsspåret. Att veta hur man ska agera är en värdefull kunskap.

För att minska stress och osäkerhet vid ett skarpt hjärtstopp tycker jag att man kan anordna övningar i den miljö där ett hjärtstopp skulle kunna inträffa. Det är en sak att öva på en docka i en lektionssal, en annan att agera på golvet i den egna butiken. Gör det som en del av årets säkerhetsutbildning där ni viker en stund åt ett fiktivt hjärtstopp i butiken. Känslan av att veta vad man ska göra i ett skarpt läge och hur arbetsgruppen ska arbeta ihop skapar trygghet.

Vid ett skarpt hjärtstopp är det viktigt att ni inte tvekar. Larma 112 och berätta vad som har hänt. Under tiden måste någon påbörja bröstkompressioner (30 st). Utse någon som därefter kan ge inblåsningar (två st). Om möjligt se till att ytterligare en person ansluter och står standby när det börjar bli tungt med kompressionerna. Räkna med att ni kan behöva jobba kontinuerligt i 15-20 minuter. Det är jobbigt! I en mindre butik går det inte att bedriva verksamhet samtidig som insatsen, så be kunderna lämna och återkomma lite senare. Stäng dörrarna och om möjligt minska insynen. I en stor butik kan man behöva stänga en avdelning för att få lugn kring insatsen.

Anledningen till att jag var på ett hjärtstopp var att jag ingår i något som heter SMS-Livräddare. Det är en app som man laddar ner till sin telefon. Om ett hjärtstopp sker i min närhet får jag ett larm i min telefon med information om avstånd till platsen, var närmaste hjärtstartare finns och en karta för att orientera mig. Om jag har möjlighet så tar jag mig till platsen så fort som möjligt. Det innebär att ni i butiken plötsligt kan få sällskap av ett antal personer som har fått ett larm och vill hjälpa till. Vi som har appen har olika utbildningsnivåer och olika erfarenheter. Har ni tur får ni hjälp av någon med lång erfarenhet som kan ta över ledningen av insatsen. Men det kan även människor som förvisso är utbildade och med viss erfarenhet, men som inte är några experter. Nyttja dessa genom att låta dem hjälpa till om de som utför bröstkompressioner blir trötta, hämta materiel för att lägga under knäna på de som jobbar med patienten, leda in räddningstjänsten till butiken m.m.

Det är mycket bra att ni utbildat er personal och skaffat hjärtstartare. I mitt fall ovan räddade det livet på patienten! Glöm dock inte att öva. Korta enkla övningar kan vara oerhört effektiva för att minska oron och öka effektiviteten vid ett skarpt hjärtstopp.

Per Geijer
Publicerad: 2022.04.20 Senast uppdaterad: 2022.04.20