Månadens fråga

Hej! Vi blir inte kloka på om vi får titta i kundernas väskor eller inte. I går var det en person i butiken och vi var övertygade om att han hade tagit något. Han såg sliten ut och smög runt i butiken utan att köpa något. Det blev en ordväxling i kassan, men vi vågade inte rota i hans väska och det slutade med att han gick i väg. Vad kan personalen göra i dessa situationer? Får vi kontrollera väskor om vi misstänker brott?

Svar:

Hej!

Vi får ofta frågan om hur man får agera när man misstänker stölder. Å ena sidan vill vi minimera stölderna så långt som möjligt, å andra sidan måste vi säkerställa att vi inte bryter mot lagar eller tar andra onödiga risker under tiden. Därför är din fråga viktig, jag hoppas vi kan bringa lite klarhet i vad som gäller här.

Grundregeln är att ni i butiken aldrig får undersöka en väska eller se efter vad folk har i sina fickor eller under kläderna. Ni kan be att kunden håller upp sin väska så att ni kan se ner i den eller att kunden tar fram det ni misstänker har tagits från butiken. Om personen vägrar detta har ni ingen rätt att leta efter gods i väskan eller på personen. Det innebär oftast att ni får släppa iväg kunden, även om ni misstänker att något har stulits.  

Om ni däremot är säkra på att personen stulit, exempelvis om ni har sett stölden och följt individen till kassan, så har ni rätt att gripa. Det kallas envarsgripande och innebär att envar som ser ett brott (som har fängelse i straffskalan) har rätt att gripa (på bar gärning eller på flyende fot) och kvarhålla en person i väntan på polis. I samband med ett sådant gripande och under tiden man väntar kan det ibland vara befogat att säkerställa att personen inte har några farliga föremål på sig. När polis och väktare gör det kallas det skyddsvisitation, men det är en svår gränsdragning juridiskt och dessutom en riskfylld process i sig. Min rekommendation brukar i stället vara att ni placerar väskan en bit ifrån den gripne och placerar honom så att ni har god överblick och att han inte enkelt kan angripa er. Skyddsvisitationen och sökandet efter stöldgods kan sedan göras av polisen när de kommer på plats.

Så, om vi backar bandet till er situation så hade ni ingen rätt att söka i väskan. Ni antog att han stulit men ni var inte säkra. Det räcker inte för att gripa någon och absolut inte för att börja rota i kundernas väskor. Om ni är säkra på att det skett en stöld så kan ni gripa och sedan få hjälp med att kontrollera väskan. Observera dock att ni måste vara säkra. Om ni griper någon som INTE har stulit något så kan ni få stora problem. I fallet som ni beskriver så kan ni be om att få titta, men om han vägrar så måste ni släppa det. Ni kan självklart informera honom om att ni kommer kontrollera kamerabilderna och polisanmäla alla brott ni upptäcker. Förhoppningsvis räcker det för att avskräcka honom från fortsatta stölder i just er butik.

Lycka till!

Per Geijer
Publicerad: 2022.06.15 Senast uppdaterad: 2022.06.15