Tjuvar går från butik till butik och plockar på sig efter beställningslista

Jobbar i par och använder verktyg och magneter för att plocka bort varularm.

Svensk Handel Säkerhetscenter får in väldigt många anmälningar där gärningspersoner använder sig av små verktyg eller magneter för att plocka bort varularm. Vi ser att det många gånger är rena beställningsjobb.

De går från butik till butik och plockar på sig det som står på beställningslistan. Märkeskläder och elektronik brukar stå högt upp på listorna, men det rör sig även om andra typer av varor. Det som står på listan ser gärningspersonerna till att ordna fram.

Tillvägagångssättet är att tjuvarna plockar på sig varor och tar sig till en skymd plats i butiken, bland annat provrum, för att plocka bort larm med hjälp av verktyg eller en medhavd magnet. De jobbar ofta i par där en drar till sig uppmärksamhet, håller utkik eller skymmer sikten.

Gärningspersonerna gömmer sedan de bortplockade varularmen i butiken, många gånger i fickor på plagg som de lämnar kvar. De går lugnt ut ur butiken med varorna som ofta har packats ner i medhavd ryggsäck, väska eller påse.

Viktigt att polisanmäla

Stölder i butik fortsätter att öka år efter år. Har du också drabbats? Anmäl via vår app Säkerhetscenter eller via vår hemsida. Det tar inte mer än en minut att få i väg en anmälan.

Checklista för att förebygga stölder

Vi på Svensk Handel har tagit fram en checklista som hjälper dig att förebygga stölder.
Du hittar den i appen Säkerhetscenter under ”Checklistor”.
Checklistan finns även på vår hemsida här.

Rekommendationer

  • Var uppmärksam på personer som går runt med ryggsäck/väska i butiken
  • Om någon tittar efter dig i butiken, gå dit. Det är antingen en kund som behöver hjälp eller en tjuv som vill ha dig under uppsikt
  • Se till att butiken har ett system eller rutin för hur personalen ska kunna påkalla varandras uppmärksamhet vid misstanke om stöld
  • Kontrollera plagg som lämnas kvar när kund lämnar provrummet
  • Gör en ”svinnkarta” för att kartlägga stölderna
  • Se till att personalen går förbi de ”hotspots” som svinnkartan visar
  • Överväg att sätta upp speglar eller kameror vid dolda utrymmen
  • Placera stöldbegärliga varor väl synliga så att personalen har varorna under uppsikt
  • Har du drabbats, eller har du något tips? Anmäl via appen Säkerhetscenter!
Jonny Forsberg
Publicerad: 2022.06.15 Senast uppdaterad: 2022.06.15