Sammanfattning av Säkerhetsveckan 2022

Ytterligare en Säkerhetsvecka har nu anordnats av Svensk Handel. Traditionen att under en vecka i maj kraftsamla kring brott i butik startade 2016 och är idag en viktig del av Svensk Handels säkerhetsarbete. Under åren har vi tillsammans, mycket beroende på initiativet Säkerhetsveckan, lyckats få till ett tillträdesförbud till butik, beslut om fler poliser, snabbare lagföring och fått bort begreppet ”snatteri”.

En bärande del i Säkerhetsveckan har alltid varit att underlätta det brottsförebyggande arbetet i butik. Ett exempel på det är utvecklingen av appen Säkerhetscenter, som skapades för att underlätta arbetet med att anmäla stölder. Under åren har den stegvis utvecklats och är idag ett komplett system för företagets säkerhetsarbete.

Under veckan som gick höll vi även fyra webbinarier. Ett om stölder i handeln, ett om appen, ett om tillträdesförbud i butik och ett om Cyberattacker. Samtliga spelades in och går att se i efterhand. Vi släppte även två rapporter under veckan. Stölder och svinn i detaljhandeln och Tillträdesförbud i butik.

Per Geijer
Nina Jelver
Jonny Forsberg
Publicerad: 2022.05.19 Senast uppdaterad: 2022.05.19