Månadens fråga

Hej!
Vi hade en incident förra veckan där en person använde vår självscanning utan att scanna alla varorna. Vår personal uppmärksammade detta, konfronterade personen och kontaktade polisen som kom ut till platsen. Väl på plats så sa polisen att det är mänskligt att glömma att scanna och att det därmed inte är ett brott. Det pratades om att händelsen bör rubriceras som bedrägeri, men butiken fick inte upprätta en anmälan på plats. Vad gäller i den här typen av ärende?

Hej och tack för din fråga!

Självscanningsbedrägerier är något som vi ser en hel del av.

Om du bedömer att det finns ett uppsåt att stjäla så är det helt rätt att göra en polisanmälan. Polisen ska inte neka dig detta. En av polisens huvuduppgifter är att utreda och beivra brott som faller under allmänt åtal. Som ett naturligt led i den uppgiften krävs att polisen tar emot och upprättar anmälningar. Polisen är i princip skyldig att ta emot varje anmälan om brott utan fördröjning och med det menas att anmälan ska upprättas omedelbart, skriftligt eller muntligt. Endast vissa undantag har godtagits, exempelvis att polisen har en brådskande arbetsuppgift som måste prioriteras före anmälan kan upprättas. Även om polisen bedömer att anmälan inte avser ett brott eller inte går att utreda, så är inte det grund nog för att anmälan ska avvisas utan anmälan ska först upprättas för att sedan avskrivas av en förundersökningsledare.

Det är en tunn linje mellan vad som är att betrakta som en ren stöld kontra ett bedrägeri när en person för ut varor via självscanningen utan avsikt att betala för dem. För en del kan det handla om rent slarv men det kan även röra sig om systematiska bedrägerier. Förenklat kan man se på ett bedrägeri som en typ av stöld med ett vilseledande moment.

När det gäller självscanningsbedrägerier så ser det ofta ut som att gärningspersonerna scannar in samtliga varor som de lägger i påsen men i själva verket scannar de kanske bara in de billiga varorna. Alternativt scannar de in alla varor först för att sedan radera de dyrare varorna innan de kommer till kassan.

Om det till exempel enbart är de billiga varorna som har scannats in, men inte de dyra, så är det lättare att visa på ett uppsåt än om kunden handlar för en stor summa pengar men har missat att scanna in en gurka.

För att det ska vara fråga om ett brott ska följande vara uppfyllt:

  • Det ska finnas ett uppsåt att stjäla. Att missa en vara som råkat rulla in bakom väskan i kundvagnen är inte ett brott.
  • Stölden ska vara fullbordad. Personen ska ha passerat sista betalningsmöjlighet. I vissa butiker går en tydlig linje genom kassa­linjen, i andra är det entrédörrarna som utgör gräns. Med andra ord är det inte brottsligt att bära en produkt i innerfickan så länge man är kvar i butiken.
  • Om personen förberett stölden (innan man kommer till butiken) kan det klassas som försök till stöld. Det är ett brott med fängelse i straffskalan.

Så för att sammanfatta allt. Om du bedömer att det finns ett uppsåt att stjäla så ska du  polisanmäla. Polisen ska inte neka dig detta. Det kan vara svårt att avgöra  vad som är en ren stöld eller ett bedrägeri när en person för ut varor genom självscanningen utan avsikt att betala för dem. Bedrägeri kan ses som stöld med ett vilseledande moment. Dessa typer av bedrägerier ska polisanmälas.

Nina Jelver
Publicerad: 2022.11.13 Senast uppdaterad: 2022.11.13